<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-06-17 | Event

Så säkerställer ni en säker reboarding efter distansarbetet

NÄR: 17 juni | 11:00 - 11:45

Nästan 60% har förflyttat kontoret till hemmet under de senaste månaderna. Problemen som uppstår med distansarbete är flera och uppenbara, men hur blir det när alla dessa medarbetare kommer tillbaka till kontoret? Hur påverkas chefer och resten av verksamheten?

VAD HÄNDER NÄR MEDARBETARNA KOMMER TILLBAKA TILL ARBETSPLATSEN?

Fler och fler arbetsplatser ser över restriktionerna gällande distansarbete. Vissa välkomnar tillbaka sina medarbetare, medan andra låter de som vill fortsätta på distans. 

För de som återgår till sin arbetsplats, så kommer den vara långt ifrån normal. För dig som ansvarar för medarbetarna så har ditt ansvar blivit tydligare och viktigare än någonsin. En säker reboarding kommer vara av yttersta vikt och måste besvara frågor som: 

  • Vem kan, vill och har möjlighet att återgå till arbetsplatsen? 
  • Hur ska reboardingen prioriteras? 
  • Hur säkerställer du en säker arbetsmiljö på kontoret?
  • Hur kontrollerar du medarbetarnas hälsotillstånd? 

Alla arbetsplatser är unika på sitt sätt, men de restriktioner och processer som behöver komma på plats är ofta av samma natur. Det behövs strukturerade arbetssätt för hur kommunikationen ska ut till alla medarbetare, iordningställande av desinfekterade kontorsytor, vad som gäller väl på arbetsplatsen och hur eventuella individer som uppvisar symptom ska hanteras.

Vi vet att förändring kan vara utmanande och krävande - speciellt i dessa tider. Med hjälp av Barium Live kan ni med trygghet bemöta en föränderlig värld med smarta och flexibla IT-stöd. 

I detta webinar kommer vi fördjupa oss inom:

  • Vad behöver ni ta i beaktning för att skapa en säker arbetsplats?
  • Hur kan ni förenkla skiftet från distansarbete?
  • Konkreta tips på hur du kommer igång med digitala arbetssätt och processer
  • Demo: Arbetsmiljö & Hälsorapportering i Barium Live

Hoppas att vi ses den 17 juni!

 

Anmäl dig här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder