<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-01-29 | Event

Så ökar du förändringstakten med smarta verktyg Göteborg

SÅ ÖKAR DU FÖRÄNDRINGSTAKTEN MED SMARTA VERKTYG

29 januari - Göteborg, Västra Hamngatan 24-26, 08:00 - 10:00

Arbetar ni digilogt? Upplever du att ert arbetssätt ibland är ett ostrukturerat kaos och att systemstödet inte alltid är ändamålsenligt?

Vi möter dagligen organisationer med en uppsjö av olika system, system som oftast är funktionella för ett visst ändamål men som inte stödjer den tvärfunktionella arbetsprocessen. Det gör att mycket av arbetet sker på ett manuellt sätt utanför systemen och där information hanteras på ett ostrukturerat sätt.

Men det finns lösningar för detta virrvarr!
Vi kommer, med hjälp av flera konkreta kundcase från bland annat Selecta, Apoteket, Vasakronan m.fl, exemplifiera hur ni kan få ordning på oredan genom att tillsammans med verksamheten ta fram lösningar som digitaliserar och automatiserar ert nya arbetssätt. Detta genom ett överliggande lager som binder samman era befintliga system. Allt detta utan att behöva genomlida långa IT-projekt eller omfattande konsultinsatser.

BLAND ANNAT KOMMER VI PRATA MER OM:

  • Hur ett av företagen ökade från 63% leveransprecision till 99%!
  • Hur ni kan reducera era ledtider. 
  • Vad dessa kunder gör för att spendera mindre tid på administration och mer på värdeskapande uppgifter.
  • Hur dessa kunder ökat kundnöjdheten tack vare ett överliggande systemstöd!
  • Hur ni på bara fem veckor kan gå från manuella till digitaliserade arbetssätt!


HOPPAS VI SES DÄR!

 


 

 

Anmäl dig här

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder