<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2018-04-05 | Event

Qualitivo webinar 5 april

Webb-demo

Du kommer få en introduktion till verktyget Qualitivo, ett stöd för systematiskt kvalitetsledningsarbete inom vård och omsorg som vi utvecklat tillsamans med Svenska Vård. Vi kommer också att beskriva värdet av ett IT-stöd för kvalitetsledningsarbete och demonstrera smarta funktioner och finesser med Qualitvo för just er verksamhet.

Agenda 5 april 2018: 

  • 08.30-09.00 Presentation av Qualitivo - med demo av verktyget
  • 09.00-09.15 Frågor och svar, samt tips för att komma igång

Praktisk info

Webb-demon är kostnadsfri, och vi kommer även skicka ut en inspelning av demon i efterhand. Presentationen är anpassad för exempelvis kvalitetsansvariga, föreståndare, verksamhetschefer, utvecklingschefer och utvecklingsledare.

Vi använder oss av skärmdelningstjänsten GoToWebinar där ni kan se vår skärm, samt lyssna in via dator eller telefon. Länk kommer via mail.

Se ledningssystem för Vård och Omsorg

Klicka på knappen nedan
Anmäl dig till webinar