<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2020-01-22 | ondemand

Onboarding

HR ONBOARDING 

Hur gör ni när det börjar en ny person på företaget eller när ni anlitar en ny leverantör? 

AGENDAPUNKTER:

  • Välkomna och introduktion
  • Olika typer av onboarding  
  • Demo av Barium Live - en plattform för att accelerera digitalisering
  • Case med konkreta exempel från kunder som effektiviserat onboardingprocessen

Screenshot 2019-09-12 at 14.06.19

SE NÄR DU VILL
 


 

 

Ladda ner webinar

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Utforska våra lösningar

Några av våra kunder