<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-07-20 | Event webinar

ON-DEMAND WEBINAR: RPA OCH DIGITALA PROCESSER I PRAKTIKEN

ON-DEMAND WEBINAR:
RPA OCH DIGITALA PROCESSER I PRAKTIKEN 

Hur går du till väga för att förvandla en process till en applikation? Det är pratas mycket om RPA men hur bygger man egentligen automationer? Svaren på de frågorna hittar du i vårt inspelade webinar.

Under webinaret demonstrerar vi, tillsammans med våra partners EVRY och UiPath, bland annat:

Digitala processer 

  • Hur du modellerar upp en process 
  • Hur du gör en applikation av den 
RPA 
  • Hur du automatiserar, från en första enkel automation till något mer avancerat 
 
Du kommer självklart också att få tips på hur du på ett strukturerat sätt kan få fram kandidater att digitalisera, hur du prioriterar bland dessa och därefter på hur du kommer igång med digitaliseringen på ett effektivt sätt! 
 
Webinaret hålls på svenska och varar i ca en timme.

 

 

Anmäl dig här