En strukturerad reklamationshantering skapar förutsättningar för hållbarhet och kostnadsbesparingar

Flödet av reklamationer och returer har de senaste åren ökat lavinartat. Det ställer stora krav på organisationer att se över sina processer. Samtidigt så finns det krav om att vara hållbara i sin hantering, att vara flexibel för att bemöta förändringar samt ha en väl fungerande och motståndskraftig Supply Chain Management. 

HubSpot Video

 

Samtidigt som organisationer inom retail brottas med dessa utmaningar finns det även en ambition om att skapa en ökad visibilitet och att automatisera sina arbetssätt. Detta är ett led i att effektivisera och framtidssäkra verksamheten. Manuella arbetssätt innebär inte bara svårigheter med att mäta och följa upp på processer, ofta leder det till felaktig eller fragmenterad data som inte minst försvårar kompensation och kommunikation med leverantörer. 

Det finns lösningar på dessa utmaningar och dessa kommer i olika skepnader och former. Det kan vara Commercial off the shelf lösningar (COTS), ERP-system eller mer dynamiska plattformar. Det som blir extra spännande är när kombinationer av olika tekniker tillämpas. Ett exempel på det som vi kommer fördjupa oss inom under det här inspelade webinaret är Hyper Automation som är en kombination av Digital Process Automation, Robotic Process Automation och Artificiell Intelligens.  

Detta får du med dig:

  • Praktiska exempel på hur du går tillväga för att automatisera 
  • Tips och trix för hur dy lyckas med automatiseringsinitiativ 
  • Hur du tar ägandeskap över din egna automatiseringsresa
  • Demo på hur automatiseringsverktyg kan förenkla din vardag

 

Magnus Lundgren signature 2


Olle Swedberg Signature

Rickard Nilsson Signature

 

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Boka demo

Några av våra kunder