<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-11-13 | Event

Frukostseminarium: Förbättrad leveransprecision och minskad ledtid

(OBS! NYA DATUM)

FRUKOSTSEMINARIUM:
FÖRBÄTTRAD LEVERANSPRECISION OCH MINSKAD LEDTID

13 november - Göteborg, Västra Hamngatan 24-26, 08.00 - 10.00
14 november - Stockholm, Sveavägen 21, 08.00 - 10.00

System som inte är ändamålsenliga och processer som upplevs som ett ostrukturerat kaos. Känner du igen dig?

Välkommen till vårt frukostseminarium där vi med exempel och konkreta tips inspirerar dig att hitta nya smarta sätt att effektivisera din verksamhet.

Under seminariet kommer du se exempel från Selecta, Apoteket, Vasakronan (m.fl) och hur de med ett överliggande lager lyckats nå stora effekter på såväl leveransprecision som minskade ledtider. Allt detta på betydligt kortare tid än vad som tidigare varit möjligt.

BLAND ANNAT KOMMER VI PRATA MER OM:

  • Hur tog sig ett företag från 63% leveransprecision till 99%?
  • Hur kan ni reducera era ledtider? 
  • Hur gör ni för att spendera mindre tid på administration och mer på värdeskapande uppgifter?
  • Hur ökar ni kundnöjdheten via ett överliggande systemstöd?
  • Erbjudande att komma igång!


HOPPAS VI SES DÄR!

 


 

 

Anmäl dig till seminariet här