<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-09-26 | Event Frukostseminarium

Enklare vardag med hjälp av digitala assistenter

Offentlig sektor är inne i en spännande digitaliseringsresa. Precis som i andra delar av samhället vill vi med hjälp av ny teknik skapa värde för medborgare, medarbetare och andra intressenter. Men hur kommer vi igång och vad ska man tänka på? Börja med att avlasta verksamheten från rutinmässiga uppgifter och frigör kraft till innovation och utveckling. Med rätt verktyg och processer kan vi fokusera på våra användare och skapa tjänster som förenklar deras vardag.

När: 
26 september, kl. 08.00 - 10.00

Var:
Malmö, Elite Plaza Hotell, Gustav Adolfs torg 49

Process Automation har snabbt tagit landet med storm och blivit ett hett ämne inom digitalisering. Men vad innebär det egentligen och hur påverkar det verksamheterna inom offentlig sektor? Hur hänger digitala processer, RPA (Robot Process Automation) och AI ihop, och hur skapar vi värde för medborgare med hjälp av dessa tekniker?

Under seminariet får vi träffa Thomas Jarbo, ansvarig för Vellinge kommuns digitala agenda, och Jimmie Wester, Technical Project Manager Vellinge kommun. Vellinge ligger långt fram med att använda digital teknik för att effektivisera verksamheten och skapa värde för både medarbetare, medborgare och företag och vi får under seminariet höra hur kommunen arbetat för att binda ihop verksamhetsprocesser med medborgarens interaktion med kommunen. Vi får ta del av konkreta exempel på projekt och digitaliseringssatsningar och vilka resultat de uppnått. 

För oss är dialog a och o och vi vill främja diskussioner och nätverkande. Under frukosten kommer du därför att få tillfälle att tillsammans med föreläsare, branschkollegor och experter diskutera utmaningar och framgångar.

Det här får du med dig:

  • Fem konkreta tips för att skala bort rutinmässiga arbetsuppgifter
  • Hur digitala processer främjar innovation, användarfokus och tvärfunktionella team
  • Hur digitala processer, RPA och AI hänger ihop
  • Effekter av processautomatisering från offentlig sektor i Sverige och Norge
 
Frukostseminariet anordnas i samarbete av UiPath, EVRY och Barium.
 
 
ui_path_Logo_SMALL_rgb_Black_digital_147x50evry-logo_rgb_wordbarium-logo-pos-2

Anmäl dig till seminariet

Ladda ner vår produktbroschyr

Ladda ner produktbroschyren här