<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

EVENTS & SEMINARIER

Besök våra frukostseminarier eller besök oss på ett närliggande event. Vi arrangerar regelbundna seminarier kring våra olika lösningsområden, och vi vill gärna träffa så många av er som möjligt. Vi tror att nätverkande och kunskapsutbyte är nyckeln till framgång.
Alla

Posts by Topic

Fler ämnen

Tid: 14:00
Plats:

Webinar: Introduktion till Barium Live 24 mars

WEBINAR: INTRODUKTION TILL BARIUM LIVE 24 mars, 14:00 - 14:45  Upplever du att era systemstöd inte är ändamålsenliga och att det finns områd...

Tid: 14:00
Plats:

Webinar: Introduktion till Barium Live 10 mars

WEBINAR: INTRODUKTION TILL BARIUM LIVE 10 mars, 14:00 - 14:45  Upplever du att era systemstöd inte är ändamålsenliga och att det finns områd...