<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Kundcase NSB

Norska NSB på spåret med planerade underhållsarbeten och avvikelsehantering

Ladda ner kundcaset om NORSKA NSB

Norska järnvägsbolaget NSB kom till oss för att de behövde kartlägga och synliggöra de processer och roller som krävs för att säkerställa full drift av trafiken när man utför planerade spårbrott.

I samma veva ville de hantera en omorganisation som påverkade arbetet med just planerade spårbrott. Sist, men absolut inte minst, önskade de också sänka kostnaderna för arbetet och samtidigt öka kundnöjdheten.

Tillsammans med vår partner Indigo Ipex och personal på NSB lyckades vi digitalisera ett tiotal processer som sammanlagt ledde till besparingar i mångmiljonbelopp.

Läs mer i vårt kundcase om några av vinsterna som NSB har upplevt:

  • Transparens och tydlighet
  • Processefterlevnad
  • Kvalitetssäkring
  • Kraftiga kostnadsbesparingar

 

Vi är mycket tillfreds med lösningen. Den har gett NSB både transparens och tydlighet, samt processefterlevnad och kvalitetssäkring av dessa processer.

Kjetil Bragstad

Sektionschef

Fyll i din information