<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Whitepaper Informationssäkerhet

Vårt arbete med att säkra våra kunders data och information.

Ladda ner whitepaper 

Detta dokument syftar till att ge läsaren en förståelse för hur Barium arbetar med informationssäkerhet samt hur tjänsten Barium Live utvecklas, driftas och supporteras.

 

Några av de områden som berörs:

  • Informationssäkerhet & tillgänglighet
  • Helpdesk & support
  • Utveckling & kvalitetssäkring
  • Uppgradering av Barium Live

 

Barium Live är certifierat enligt standarden ISO-27001 vilken är den mest vedertagna och internationellt erkända informationssäkerhetsstandarden.

Intertek

Fyll i formuläret för att ladda ner