<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Barium Live
Integration

Integrera ert IT-landskap och automatisera processer med Bariums plattform.
Boka demo

Skapa ett ekosystem och orkestrera era processer med Barium

Bariums plattform har kraftfulla integrationsmöjligheter, och kommer med flera alternativ för att utbyta data och skapa ett ekosystem av tjänster.

Integrera med nästan vilket system som helst utan krångel eller komplexitet. Dra nytta av färdigbyggda integrationsmallar till populära tjänster, eller använd vårt standardiserade och väldokumenterade API. Vår öppenhet låter dig utnyttja och integrera med ny teknik så som IoT, RPA, AI, Bots, BlockChain mm.

Integrationer

Här ser ni ett antal system som vi integrerar med för att automatisera era processer

Integrationsmönster

Beroende på krav finns det flera sätt att skapa integrationer mellan Barium Live och de system och tjänster ni vill utbyta information med. Här presenteras fyra integrationsmönster.
REST API
Hela plattformen omges av ett väldokumenterat REST API vilket skapar kraftfulla integrationsmöjligheter. Kontakta oss för API-nyckel.
processer-icon-barium.png
Barium Integration Agent
Om ni behöver integrera med legacy-applikationer, filservrar eller on-premise lösningar finns vår Integrationsagent till hands. Den installeras lokalt och kommunicerar krypterat mot vår molntjänst.
produktivitet-icon-barium.png
Custom Scripts
Genom att öppna upp för Custom Scripts, skapas möjligheten att utbyta data med i princip vilken tjänst som helst. Exempelvis Zapier, Microsoft Flow, Scrive och Docusign.
ESB
En integration, flera applikationer. Om ni kopplar Barium till en ESB, exempelvis Mule eller Biztalk kommer ni därigenom få tillgång till alla uppkopplade tjänster i ert IT-landskap.

Vanliga frågor kring integration

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor som dyker upp, men om ni inte finner svar på er fråga går det bra att fylla i formuläret längst ner eller ringa till oss.

Kan jag integrera med mitt affärssystem?

Ja med största sannolikhet, och det gör de flesta av våra kunder. Oavsett om det är SAP, Movex, M3, IFS, Agresso, MS Dynamics etc så finns det möjligheter att integrera till dessa. Affärssystem kan ibland vara oerhört komplexa, och det finns inget generell svar på vilket integrationsmönster som fungerar bäst. Om det är ett gammalt affärssystem skiljer sig integrationen åt jämfört med ett modernt webbaserat dito. I det första fallet använder vi ofta Barium Integration Agent (BIA) som installeras lokalt - i andra fallet kör vi REST API eller någon webbaserad integrationsprodukt.

Kan vårt CRM skapa ärenden i Barium?

Ja det går utmärkt. Exempelvis kan en affär stängas i ert CRM som sedan triggar igång en "onboardingprocess" av en ny kund inne i Barium.

Finns koppling mot SharePoint?

Det går bra att integrera mot SharePoint - tänk på att det finns olika versioner och leveransmodeller. Exempelvis som molntjänst eller lokal installation. Bariums processer och ärenden kan visas i portlets inne i SharePoints intranät. På samma sätt kan dokument länkas in i Bariums ledningssystem eller processmodeller.

Dokumenthanteringssystem - går det integrera?

Barium har djup kunskap om dokumenthanteringsystem, och det finns flera möjligheter till integration. Vi tillhandahåller inget eget dokumenthanteringssystem längre, men vi integrerar gärna mot SharePoint, Opentext, filservrar, Google docs etc.

Vill du integrera era system?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort