PRIVACY STATEMENT

Our privacy policy in Swedish

Privacy Policy - Från ett marknadsperspektiv

Senast uppdaterad: 2018-03-27

Syfte

Denna policy syftar till att informera om hur Barium AB behandlar personuppgifter i marknadsförings- och säljsituationer. Texten beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du och Barium har.

Texten vänder sig till dig som idag berörs av våra sälj och marknadsaktiviteter, men även till dig som på eget initiativ kontaktar Barium och vill ta del av våra erbjudanden och tjänster.

Ändamål för behandling

Barium har olika ändamål med den personuppgiftsbehandling dina personuppgifter kan beröras av. Ändamålen är marknadsföring, och besöksstatistik på Bariums hemsida. Som kund till Barium hanteras även dina personuppgifter för att Barium skall kunna leverera avtalade tjänster. Är du kund till Barium kan du läsa mer vår separata integritetspolicy som riktar sig till kunder. Privacy Policy - Barium Live.

 

Situationer då Barium hanterar personuppgifter

Marknadsföring där Barium startar kontakten

Du kan finnas med i vårt marknadsföringsregister baserat på din yrkesroll och/eller den arbetsgivare du representerar. Hanteringen av dina kontaktuppgifter baseras på det som i GDPR kallas för legitimt intresse. Det innebär att Barium (i varje enskilt fall) bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att kränkningen hanteringen medför i detta syfte inte överväger våra behov. Baserat på denna intresseavvägning har dina kontaktuppgifter inhämtats från publikt tillgängliga platser (exempelvis ditt företags hemsida).

Efter att vi samlat in dina kontaktuppgifter kommer vi kontakta dig (så att du vet att så är fallet) med ett marknadsutskick i vilken du själv kan välja att avsäga dig framtida utskick av samma typ.

Relation där du startar kontakten

Du kan via olika kanaler kontakta Barium och visa ditt intresse för våra produkter och tjänster. Exempelvis kan du anmäla dig till seminarier, eller be oss skicka dig ett white paper. I dessa fall kommer dina personuppgifter behandlas i vårt marknadsföringsregister.

Behandlingen av dina personuppgifter i denna situation baseras på legitimt intresse. Barium har behov av att marknadsföra mot just dig. Eftersom du själv kontaktade oss och frivilligt delat med dig av dina kontaktuppgifter anses kränkningen vara låg i jämförelse med Bariums behov.  

Du besöker någon av våra hemsidor eller tjänster.

Barium loggar användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med våra tjänster.

Barium hanterar “cookies”. En “cookie” är en textfil som placeras på din klient av våra webbservrar. Vi använder “cookies” för att spara din tid när du använder vår webbsida. Kakorna ger oss information om hur du använder vår hemsida så som vilken sida du just besökte, om du gjort några inställningar och om du har anmält dig via formulär osv. Du har möjlighet att acceptera eller avböja användandet av “cookies” via din browser. De flesta webbläsare accepterar automatiskt “cookies”. Om du väljer att inte acceptera “cookies” kommer du inte kunna använda alla funktioner på Barium AB:s hemsida.

Barium baserar all behandling av information vi samlar in om dig som besökare på legitimt intresse. Barium ansvarar för hemsidans säkerhet och integritet. Denna data raderas när Barium AB inte längre anser att vi har legitimt intresse att spara den.

Vilka personuppgifter behandlar Barium

Beroende på i vilka situationer du kommer i kontakt med Barium så kan dina personuppgifter vara inom någon av nedanstående kategorier.

 • Kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer
 • Användarinformation om hur du använder vår hemsida och våra tjänster, t.ex. om du loggar in på tjänsten Barium Live. Sådan information kan inkludera IP-nummer, typ av enhet och webbläsare och även information om hur du interagerar med våra tjänster, exempelvis vilka funktioner du använder och vilka knappar du trycker på osv.
 • Annan information som vi mottar från dig igenom din kontakt med oss.

Hur länge sparar Barium personuppgifter

Har du själv initierat kontakt med Barium (genom att bland annat ladda ner white papers eller anmält dig event) då kommer vi lagra dina kontaktuppgifter så länge du eller Barium av någon anledning vill avbryta behandlingen. Detta gör du enklast att klicka på länken i slutet på våra mailutskick.

 Har Barium initierat kontakten kommer vi bara spara dina kontaktuppgifter så länge vi anser att de är relevanta. Detta innebär att om vi inte de senaste 12 månaderna har haft en aktiv dialog om att binda dig (och den organisation du representerar) som kund till Barium. Då kommer dina kontaktuppgifter raderas från våra system.

Underbiträden

Barium delar inte dina personuppgifter med andra externa parter förutom till våra utvalda underleverantörer till våra tjänster. Vi säkrar dina personuppgifter och rättigheter genom personuppgiftsbiträdesavtal med dessa underleverantörer. Några av underleverantörerna är lokaliserade (behandlar personuppgifter) utanför EU/EES området. I dessa fall garanterar Barium att det finns en laglig grund för överföringen av dina personuppgifter till det landet, antingen genom avtal som inkluderar EU:s standardklausuler eller inom ramen för EUs avtal med USA, Privacy Shield.

Ett exempel på en sådan underleverantör är SalesForce som är baserade i USA. Produkten de tillhandahåller använder Barium bl.a. för att hantera kontaktuppgifter. Vi har listat alla våra underbiträden som kan vara inblandade i personuppgiftsbehandling på vår hemsida.

Var lagras personuppgifter

I situationer där Barium kommunicerar och marknadsför mot dig via e-post kommer data temporärt lagras (köhanteras) i USA innan den skickas vidare till dig som mottagare någonstans i världen. Underleverantörer inblandade i denna behandling efterlever Privacy Shield.

Personuppgifter som Barium AB lagrar vilka rör kundkontakter lagras i CRM system som hostas från USA. Underleverantörer inblandade i denna behandling efterlever Privacy Shield.

Dina rättigheter som registrerad individ

Det är Bariums skyldighet att endast behandla personuppgifter som är korrekta, relevanta och nödvändiga med beaktande av våra legitima ändamål, och du har rätt att kontrollera att så sker.

Barium AB använder inte samtycke som en laglig grund för någon form av behandling. Detta medför att individer inte har möjlighet att återkalla samtycken. Däremot har individer rätt att invända mot, och önska begränsningar i personuppgiftsbehandlingen.

Barium vill att det skall vara enkelt för dig att själv hantera utövandet av dina rättigheter. Ett sätt att uppnå detta är att i mottagna e-postmeddelanden frånsäga sig vidare utskick.

Om du vill klaga på Bariums behandling av dina personuppgifter så har du rätt vända dit med dina klagomål till Datainspektionen.

Hur du kräver dina rättigheter.

Dina rättigheter kan du åberopa genom att ansöka om dem via privacy@barium.se

 • Din ansökan hanteras genom en kontrollerad process som alltid börjar med rätten till tillgång.
 • Du vägleds och informeras av oss genom hela processen.
 • Målet är att processen skall ta max 30 dagar.
 • Resultatet av ansökan blir en rapport som vi skickar till dig.

Baserat på informationen i den rapporten kan du gå vidare i processen och ansöka om dina övriga rättigheter. Genom processen och den rapport du får av oss informeras du bl.a. om följande:

 • Om Barium behandlar dina personuppgifter,
 • Vilka personuppgifter vi i så fall behandlar.
 • Vilken laglig grund vi har för behandlingen.
Du informeras hur du kan gå vidare och kräva dina övriga rättigheter:
 • Rätten att få dina uppgifter rättade
 • Rätten att (i vissa fall) få dina uppgifter raderade.
 • Du har även rätt att begränsa eller motsätta dig viss behandling av dina personuppgifter.
 • Du har också rätt att få en kopia av dina uppgifter.


Det är gratis ansöka om en tillgångsrapport 1gång/år. Önskar du göra fler ansökningar kan Barium utkräva en administrativ avgift. Syftet med detta är att motverka missbruk. Notera att om vi inte kan styrka din identitet, eller kan avgöra om vissa personuppgifter tillhör just dig, då är Barium skyldig att inte lämna ut någon information.

Granskning av denna policy

Denna policy ägs, granskas av Bariums DPO (Data Protection Officer). Policyn granskas även (minst 1 gång/år) av extern revisor i samband med Bariums ISO-27001 certifiering.  

Vidare läsning

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss på privacy@barium.se

Read about our solutions

Discover our Solutions