<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Godkända underbiträden

Swedish privacy policy for our customers

Bilaga A  

Godkända Underbiträden för hantering av personuppgifter upprätthållande av kundrelationer.

Företag och org. nr

Geografisk lokalisering

Uppgift

Mekanism för översyn vid överföring av data till länder utanför EU/ESS.

Aha!

Menlo Park, California

USA

Barium använder tjänsten Aha! för att lagra idéer och planera produktutveckling. Befintliga kunder till Barium AB kan bjudas in till tjänsten. Vid registrering av konto registreras personuppgifter som används för att identifiera användare i tjänsten.

EU-U.S. Privacy Shield Framework

SalesForce

San Francisco, California

USA

Barium använder tjänsten för att managera kundkontakter som är av intresse för Barium AB

EU-U.S. Privacy Shield Framework

HubSpot

Cambridge, Massachusetts

USA

Barium använder HubSpot som ett verktyg för att samla in kontaktuppgifter till individer som Barium anser relevanta att kontakta i syfte att marknadsföra våra produkter. Insamlade uppgifter lagras i SalesForce.

EU-U.S. Privacy Shield Framework

 

Bilaga B  

Godkända Underbiträden för hantering av personuppgifter i samband med leverans av tjänsten Barium Live.

Företag och org. nr

Geografisk lokalisering

Uppgift

Mekanism för översyn vid överföring av data till länder utanför EU/ESS.

DGC IB

556625-7340

DGC IB

Sveavägen 145, plan 5

113 64 Stockholm

Hosting av driftmiljö för avtalad tjänst i vilken PuA kan välja att behandla personuppgifter.

Översynsmekanisk ej nödvändig då alla personuppgifter lagras i Sverige.

MailGun

Mailgun Technologies, Inc.

535 Mission St.

San Francisco, CA 94105

Köhantering (temporär lagring) av utgående e-postmeddelanden från tjänsten. Notera att det är PuA som själv väljer vilken data som skall skicka ut från tjänsten.

EU-U.S. Privacy Shield Framework

MailChimp

The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE

Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA

PuB använder MailChimp i syfte att informera vissa typer av användare om förändringar i tjänsten. Typen av behandling rör temporär lagring och vidarebefordring av e- postadresser till PuAs administratörer och testanvändare i avtalad tjänst.

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Freshwork

Freshworks, Inc.

1250 Bayhill Drive, Suite 315

San Bruno, California 94066

Freshwork levererar molntjänst (Freshdesk) som PuB använder i syfte att lagra och hantera inskickade supportärenden. Notera att det är PuA som själv väljer vilken data som bifogas postade supportärenden.  

EU-U.S. Privacy Shield Framework

Atlassian

Atlassian PTY Ltd

Atlassian Inc. (San Francisco, Harrison Street Location)

1098 Harrison Street

San Francisco, California 94103

Atlassian levererar molntjänst (Jira Software) som PuB använder i syfte att lagra och hantera tekniska supportärenden. Notera att det är PuA som själv väljer vilken data som bifogas postade supportärenden.

EU-U.S. Privacy Shield Framework

 

 

Read about our solutions

Discover our solutions