<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

“Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det.”

det sa en gång den engelska entreprenören och filosofen William Penn, 1644-1718. Nu har det hänt igen! Ytterligare ett urspårat tåg med ytterligare samhällsekon [...]
Read the article
1
...