<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Del 2: “Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det”

Denna vecka är åter citatet efter William Penn, 1644-1718, aktuellt, dock inom ett helt annat område. I gårdagens, 2014-01-15, Uppdrag Granskning behandlades de [...]
Read the article
1
...