<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

En fyrkantig kloss i ett runt hål – PUST

Reading time: 2 minutes

Under den senaste tiden har Polisens problem med sitt nya system PUST Siebel varit på tapeten i princip alla typer av media. I en artikel i IDG 2014-02-20 belyses problemen med PUST Siebel, dessutom berör artikeln även den tidigare lösningen PUST Java.

Ett av de stora problemen med PUST Siebel har varit att man tagit en standardlösning (CRM) som ursprungligen är designad för ett helt annat ändamål – dvs. man har försökt stoppa ned en fyrkantig kloss i ett runt hål, vilket vi alla vet inte är det lättaste.

Artikelförfattarna framhåller fördelarna med PUST Java, som var ett helt skräddarsytt stöd. En sådan lösning möter naturligtvis behoven, men det är ett ganska arbetsamt och i slutet kostsamt och konsultberoende sätt att skapa ett system på. För att fortsätta jämförelserna kan man säga att man först betraktar hålet därefter tar fram material och verktyg för att skapa en kloss som passar hålet. Frågan är; vad händer om vi förändrar hålet i ett senare skede?

Ponera att man istället har en mjuk kloss som man med några lätta handgrepp kan anpassa till hålet – per idag och per imorgon. Det är vad vi på Barium tillhandahåller – en plattform som skapar applikationer baserade på kundens processer och behov och som över tid enkelt kan förändras i takt med verksamheten.

Så ta steget från PUST (Polisens UtredningsSysTem) till PAUS (Polisens Agila UtredningsStöd)

Comment