<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

“Fel är fel, även om alla gör det. Rätt är rätt, även om ingen gör det.”

Reading time: 1 minutes

det sa en gång den engelska entreprenören och filosofen William Penn, 1644-1718.

Nu har det hänt igen! Ytterligare ett urspårat tåg med ytterligare samhällsekonomiska kostnader. Konsekvenserna kan eventuellt bli ett minskat förtroende för tågen och därmed en möjlig framtida miljöeffekt genom minskat tågresande.

Vi får dagligen rapporter om brister avseende infrastruktur. Rapporterade fel åtgärdas inte. Tillfälliga lösningar har inte ersatts med permanenta.

Processerna för vad som borde ske finns med största sannolikhet, men efterlevs dom verkligen? Vi på Barium kan se till att processer blir levande, är transparenta och efterlevs, vilket nämndes i ett tidigare blogginlägg.

Barium har stor erfarenhet av rälsbunden trafik utanför Sveriges gränser och delar gärna med oss kring vilka värden vi levererat, de erfarenheter vi har och hur vår lösning fungerar!

 

 

Comment