<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
Reading time: 3 minutes

Sorry! This blog post is a swedish one.

Jag vet inte hur många som hört Gösta Jonssons gamla slagdänga från 1938!!!, Kaffe utan grädde. Sången bannlystes på sin tid från Sveriges Radio då den ansågs vara reklam och sådant sågs ju inte med blida ögon på den tiden.

Första meningens början har kanske tappat sin relevans eftersom få tar sitt kaffe med grädde idag men på den tiden var det så mycket vanligare.

Så vad har då en schlager, om än kommersiell, från 1938 med BI, Business Intellegence och BPM, Business Process Management att göra? Jag återkommer till det senare

Gartner gör bedömningen att BI marknaden uppgår till knappt 14 miljarder dollar per år och kommer ha en fortsatt tillväxt med ca 7 % per år. Redan idag har de flesta organisationer och företag gjort mer eller mindre stora investeringar i BI verktyg. Att ha flera olika verktyg inom företaget är inte alls ovanligt och frågan kring hur man bäst organiserar sin hantering och styrning av sina BI initiativ har i vissa fall implementerats i en del organisationer medan det i de flesta fortfarande är under diskussion. Ett BICCs vara eller inte vara blir i många fall en het potatis.

BI verktygen har förbättras och det positioneras och diskuteras kring olika funktioner för standardrapportering respektive ad hoc hantering, starkt styrda rapporter kontra “self-service”. Mer eller mindre kreativa presentationssätt dyker upp och predektiv analys, realtidsanalys och “BIG data analytics” är alla ämnen som är aktuella och heta.

Det som dock inte diskuteras i samma omfattning men som kanske är den mest väsentliga frågan, oavsett om vårt BI presenterar finansiella KPI:er eller realtidsdata från våra sensorer, är hur vi reagerar och agerar på information. Det är först när vi agerar som vårt BI får ett värde. Om man vill sticka ut hakan kan man säga att BI är “sunk cost” tills dess att vi faktiskt förändrar vårt beteende som en konsekvens av det vi lär oss. Det är här körbart BPM kommer in i bilden! Om vi låter vårt BI initiera startpunkten i våra processer och/eller styra val av alternativ i våra processvägskäl kan vi automatisera delar eller ibland hela vårt beslutsfattande. Vi behöver naturligtvis inte automatisera hela processflödet men man skulle kunna stödja roller och individer i vilka åtgärder som bör påbörjas då våra KPI och dashboard talar sitt tydliga språk. Vi på Barium talar mer än gärna om hur detta kan fungera.

Tillbaks till Gösta Jonssons gamla dänga. Den fortsätter,

“Kaffe utan grädde är som kärlek utan kyssar och kärlek utan kyssar är väl ingen kärlek säg”.

BI behöver BPM för att nå sin fulla effekt!!!

Comment