DIGITAL TRANSFORMATION

Vad är digital transformation och hur kan du accelerera den?

Digital transformation, eller digitalisering, har påverkat och påverkar alla branscher. Från att ha varit en möjliggörare och ett revolutionerande verktyg för privatpersoner med hemdator, bärbart ljud i fickan och plastkort istället för kontanter.

Idag handlar det om robotar som sköter kundsupport, att testa den nya IKEA-soffan hemma med hjälp av förstärkt verklighet (AR) eller röst styra din dammsugare. Aldrig har 20 år gått så snabbt och takten kommer inte stanna av de kommande 20 åren. Att kalla det transformation är dessutom att förminska det hela. För när dessa kapitel bokförts i historieböckerna kommer det antagligen vara tal om en digital revolution.

Den digitala transformationen vi står i idag, har tydligt påverkat hur befintliga aktörer gör sina affärer jämfört med bara för några år sedan och en stor anledning till det är att digitaliseringen öppnat upp nya möjligheter för nya aktörer med hjälp av ny teknik. Kundernas beteenden har förändrats radikalt och de är mer förändringsbenägna än någonsin, för att inte nämna otrogna.

Du kan säkert nämna både en och sju saker där digitaliseringen har påverkat din organisation och din bransch.

  • Säljer ni samma saker nu som för 10 år sedan?
  • Är kunden densamma?
  • Når ni kunderna på samma sätt?
  • Ser affären likadan ut? 

Är ditt svar ”ja” på samtliga frågor så är din verksamhet unik.

Det är skillnad på digital transformation och digitalisering

Man kan tycka att ”kärt barn har många namn” när det gäller digital transformation och digitalisering, men det finns en påtaglig skillnad mellan dessa begrepp.

Att digitalisera är att ta något befintligt och göra en digital variant av det. Enkelt exemplifierat: En PDF istället för ett papper.

Digital transformation är något helt annat. En transformation är ett resultat av flera förändringar, som tillsammans skapar den mer omfattande släktingen ”transformation”. När det gäller digital transformation så behöver frågor av storleken ”större” både ställas och besvaras. Några av dem nämns i tidigare stycke även om de kräver viss omformulering för att skapa ett så kallat ”nyläge”.

För att genomföra en digital transformation krävs givetvis en uppsjö av digitaliseringsinitiativ. Exempel på dessa från vår värld är:

Variationen av digitaliseringsinitiativ är lika många som antalet verksamheter och processer. Därför finns det i regel en eller flera personer i varje verksamhet, vars uppgift är att identifiera både så kallade flaskhalsar och nya initiativ. Titlarna varierar ofta, men målet är detsamma: Att driva förändring och utmana status quo. 

Varför digitalisering? 

Digital teknik bidrar både till förbättringar av befintliga produkter, tjänster och processer och även till att frigöra tid och resurser till att skapa helt nya. Vi hittar helt enkelt nya sätt som omkullkastar och ersätter de gamla.

Idag är det sällan en fråga om ja eller nej när det gäller digitalisering. Det är en ren prioriteringsfråga – vad ska man börja med? Enligt vår erfarenhet är det bra att börja med mindre kärnprocesser i verksamheten, för att snabbt kunna se vilket värde det har för att sedan arbeta sig vidare. 

Tillvägagångssätten och leverantörer är dessutom plural i kvadrat, vilket gör det svårt för beställare att veta i vilken korg äggen ska ligga. Många sprider dem i flera korgar i form av olika ändamålsvänliga verktyg, andra satsar på plattformar för att kunna skapa mer nytta, men från en och samma plats.

Riskerna med digital transformation

Att genomföra en digital transformation kräver som sagt en rad förändringar. Och att genomföra förändring är ingen barnlek. Dels för att vi som människor överlag ogillar förändringar, faktum är att enbart 3% uppger att de gillar förändring, men dels krävs det också en eller flera tydliga förändringsledare som har förmåga att få med sig organisationen.

Risken är därmed överhängande att effekterna av ett digitaliseringsinitiativ helt uteblir om du inte har med dig organisationen. Och faller en, faller alla som det heter.

En organisation som sätter sig på tvären är ofta ett resultat av ett undermåligt ledarskap. Ofta är det en sådan enkel parameter som att medarbetarna inte känner att de fått vara med och påverka. Därför är det viktigt att tidigt ha ett tydligt ägandeskap med en liten grupp från olika avdelningar som drar projektet vidare.

Förändringsledning är en ytterst viktig parameter inom digitalisering och digital transformation, men som kräver ett helt eget avsnitt. Vill du läsa mer om förändringsledning så har vi skrivit flera guider inom ämnet:

Vart ska du börja? 

Som tidigare nämnt så handlar varken digitalisering eller digital transformation om ja eller nej, utan det är en fråga om prioritering. Så vart ska du börja?

Förändringar påverkar oss människor på olika sätt. Inom verksamhetsutveckling och förändringsledning pratas det ofta om förändringskurvan, eller curve of change. Denna kurva är en illustration för hur människor i regel påverkas av förändringar.

Den som åtar sig uppdraget att genomföra transformationen gör enklast i att titta på hur andra har lyckats, eller misslyckats. Är det exempelvis en god idé att trycka in alla förändringar i ett svep? Förmodligen inte.

Utöver förändringsledning så är nämligen kultur en annan helt avgörande parameter i en digital transformation. En kultur som uppmuntrar och vågar förändras. Den här kulturen sätter sig inte under ett projekt, utan kräver flera och gärna små iterationer.

Så vart ska du börja? Börja där du får mest effekt med minsta möjliga förändring. Och sen stegar du dig vidare till nästa, och nästa och nästa. Då hinner kulturen sätta sig och de större förändringarna blir smidigare att genomföra. 

Digital transformation handlar om processer, oavsett om du vill eller inte

Processer är ett begrepp som inte alltid får blommorna att blomma, men för att lyckas med en digital transformation så kommer allt i grunden handla om processer. Det vill säga en beskrivning av olika förlopp.

Det behöver därför kanske knappt nämnas att ha koll på dina processer är A och O.

Här är en lista på både guider och artiklar inom detta ämne:

>

Vill du se exempel från just din bransch?

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort

Upplev digitaliserade arbetsflöden

Framtidssäkra verksamheten genom att bygga skräddarsydda applikationer som digitaliserar era verksamhetskritiska affärsprocesser
Boka demo

Några av våra kunder