<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Konsulttjänster för att få er i mål

Vi hjälper er att digitalisera verksamhetsprocesser genom att skapa applikationer som stödjer det dagliga arbtet
Boka demo

Pulsen premium partner

Barium och Pulsen har gemensamt skapat - Den digitala kommunen - vårt erbjudande till offentlig sektor och kommuner som vill få både plattform och kompetens för att genomföra och införa E-förvaltning på riktigt. 
Läs mer

Utbildning

För er som vill modellera processer, skapa ledningssystem och konfigurera applikationer på egen hand så tillhandahåller vi flera utbildningspaket.

Kontakta oss

projektledning

Vi hjälper er hela vägen från utmaning till framtagen och implementerad applikation som hjälper er att nå den digitala kommunen.

Kontakta oss

konfiguration och integration

Många funktioner går att ställa in via drag-och-släpp, men för mer avancerad logik och integration kan det behövas utvecklingsarbete. Här hjälper våra duktiga konsulter er att nå hela vägen i mål.

Kontakta oss

Vårt arbetssätt för att digitalisera kommunen

Vi hjälper er hela vägen från identifiera process till utrullad och förfinad applikation som sparar tid och pengar varje dag.

identifiera första processen

Första steget i er digitala resa handlar om att hitta den första kandidaten av process att skapa en applikaton utav. En manuell stödproces? En komplex process med många intressenter?

modellera arbetsflöde

Vi genomför workshops där vi fångar och modellerar processen ihop med slutanvändare, chefer, verksamhetsutvecklare och it. Allt för att hålla högt tempo och nå tidig involvering av nyckelpersoner.

konfigurera applikaton

Den uppritade processen kläs med funktionalitet, logik och regler. Dessutom skapar vi formulär och diverse gränssnitt för användarna.

integrera med verksamhetssystem

Vid behov så integreras den nya applikationen med era verksamhetssystem, dokumenthanteringsystem, analysverktyg med mera.

lansera och rulla ut

Nu är applikationen färdig, och redo att lansera. I och med att plattformen är ISO 27001 certifierad (informationssäkerhet) så är det bara att rulla ut och se till att användarna kommer igång.

mät och förbättra

I plattformen finns inbyggda nyckeltal och fina möjlighter till att skapa rapporter för att mäta framdrift i era ärendeflöden. Använd data för att utveckla verksamheten.

Vill du veta mer? Kontakta oss för demo eller mer info

Fyll i era detaljer så återkommer vi inom kort