<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Priser

Vi har en skalbar och flexibel prismodell som bygger på antal användare, storlek på kommun och val av lösningar som ni önskar använda.
200 SEK
Processmodellering
 • Webbaserat användargränssnitt
 • Drag-och-släpp modellering
 • Stöd för BPMN och friformsmodellering av ledningssystem
 • Hantering av roller och  behörighetsstyrning
Köp nu
Offert SEK
Kommunlicens
  • Webbaserat användargränssnitt
  • Mobilt gränssnitt
  • Integration
  • Dashboards och rapportering
  • Automatisk och eskalering
  • Behörighetsstyrning
  • SSO och SAML
  • Dataintegration för kraftfull rapportering
Köp nu

Ramavtal, priser och upphandling

Upphandling - Plattformen vi erbjuder är skalbar både när det gäller funktionalitet och pris. Det innebär att det ofta är möjligt att påbörja projekt och arbeta agilt inom ramen för en direktupphandling. Om arbetet faller väl ut, och ni vill utöka ert engagemang eller arbeta med att digitalisera processer så går det enkelt att göra avrop eller förnyad konkurrensutsättning.

Samtliga kommuner, Landsting och statliga myndigheter som är anslutna till Kammarkollegiets ramavtal, kan nu enkelt avropa Pulsens, Bariums och våra partners utbud, där vi kan erbjuda allt från enklare avrop av licenser och tillhörande tjänster. Avropsrutinen från avtalet kommer att ske genom förnyad konkurrensutsättning där samtliga sju ramavtalsleverantörer ges möjlighet att svara. Vi finns med på Informationsförsörjning, Systemutveckling, Grundläggande IT samt Kontorsstöd.

Våra ramavtal 

Systemutveckling

Informationsförsörjning

Pris - Plattformen som erbjöds levereras i form av en abonnemangstjänst vilket gör prissättningen flexibel och skalbar efter ert indivuduella behov. För att underlätta budgetplanering och erbjuda bästa styckpris så kan vi dock sätta fasta priser och erbjuda kommunlicens efter er storlek.

Vill ni ha en offert eller prisförslag?

Fyll i era uppgifter så återkommer vi inom kort.