<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-05-17 | Retail

Vilka utmaningar inom Retail kan du lösa med hjälp av IT?

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • Vilka utmaningar inom Retail kan du lösa med hjälp av IT?

Retail genomgår en förändring utan motstycke just nu med tekniska innovationer och global konkurrens i bräschen. Tillsammans bidrar de till en utmanande vardag för retail-företag, som för att kunna överleva ständigt måste ta dessa förutsättningar i beaktning och även bemöta de. Om det inte prioriteras är det som att självmant ge bort marknadsandelar till sina konkurrenter för var dag som går.

 

Det talas ofta om nya verktyg och att det är en ny “silver bullet”. Faktum är att du med hjälp av ny teknik och förändrade arbetssätt tillsammans med kunskap från andra branscher har en helt ny arsenal att tillgå.

Vi har valt tre olika utmaningar som du inom retail kan adressera med innovativa IT-lösningar.

1. NYA FÖRUTSÄTTNINGAR I BRANSCHEN

Retail står idag inför utmaningar och krav som inte alls fanns för bara några år sedan. Internet och e-handel har drivit en utveckling som skapat förväntningar hos kunden att allt ska gå snabbt, flexibelt men framförallt att det ska vara anpassat efter deras behov.

Det handlar alltså inte längre om att konkurrera med butiken lite längre ned på gatan. Nu behöver du antingen vara bättre än alla andra eller anpassa ditt erbjudande så att det responderar med kunderna på ett unikt sätt. Ett resultat av detta är till exempel de otaliga pop-up stores som dyker upp till höger och vänster.

För att hålla sig konkurrenskraftig i denna miljö kan ett tips vara att skapa en bred portfölj av innovationer och nya idéer som kan omsättas till nya produkter eller erbjudanden för att möta efterfrågan.

Så kan IT hjälpa till: Skaffa ett verktyg/plattform som ger en bra transparens för pågående produktinnovationer och som förenklar processen att ta en idé till produkt.


one-nordic-citat


2. MINDRE TID, MEN FLERA KUNDTYPER ÄN NÅGONSIN

Det ska gå fort! Om det tar längre än några minuter att hitta rätt, vare sig det är i butiken eller på hemsidan, tröttnar vi och letar oss vidare. Det här påverkar kanske retail-branschen mer än någon annan bransch. Det påverkar inte bara den aktuella köpprocessen, utan även hur snabbt trender kommer och går. Därför är det viktigt att bibehålla en hög innovationstakt och kort tid till marknad för att försvara marginaler som ska täcka utvecklingskostnader för nya produkter.

Så kan IT hjälpa till: Se till att ha tydliga processer, rutiner och enkel administration på plats för att kunna maximera varje försäljningsfönster.

Läs mer om innovation och produktutveckling i det här inlägget som är skrivet av min tidigare kollega.

3. INFORMATIONSUTBYTE MELLAN EXTERNA OCH INTERNA INTRESSENTER

Det finns nya förutsättningar till ett förbättrat informationsutbyte och samverkan mellan parter såsom partners, kunder och tredjeparts-aktörer. Med hjälp av detta kan ni motarbeta flaskhalsar, lagerproblem, långa ledtider och onödig administration.

För att få detta i rullning krävs dock att de olika parterna har system som kan kommunicera med varandra för att processen kring informationsutbytet ska kunna bli körbar. Frågan kring integration och inoperabilitet är ständigt återkommande och ibland avgörande för att processen ska kunna fungera som ett verksamhetsstöd. Som stöd finns idag flertalet “ekosystem”, både integrationshubbar och leverantörer som ser till att det finns en tydlig koppling mellan de olika systemen.

En annan lösning kan vara att lägga på ett extra lager som knyter ihop system och arbetssätt mellan leverantör, kund och partners utan någon komplicerad integration eller långa kostsamma konsolideringsprojekt. Då kan en Low Code plattform eller BPM lösning vara till stor hjälp.

Så kan IT hjälpa till: Börja smått och identifiera kärnprocesser som kan tillföra stort värde på kort tid. Ett tillvägagångssätt som gör att ni slipper stora transformationsprojekt som har svårt att redovisa en tydlig ROI. När ni fått ett antal kärnprocesser på plats blir det lättare att bredda och applicera liknande metoder på andra processer.


Vill du ha fler tips för att komma igång och digitalisera processer i er verksamhet? Ladda ner vår guide "Den perfekta processen" idag.

 

den-perfekta-processen-preview2