<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-01-31 | BPM

Verktyget du behöver för att proaktivt förbättra verksamheten

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • Verktyget du behöver för att proaktivt förbättra verksamheten

proaktiv-forbattring

Visst låter det klyschigt, ett verktyg för att proaktivt förbättra verksamheten. Men sanningen är att de flesta verktyg och IT-stöd oftast är till för att cementera fast arbetssätt som man har kommit fram till, och som inte ska förändras de kommande åren. Om det rör sig om större affärssystem så är det inte ovanligt att arbetssättet i princip är oförändrade över decennier. Anledningen är oftast en kombination av oförmågan att både förändra IT-stödet men också förändra arbetssätt internt.

 

Exempelvis så har jag tidigare jobbat hos en av våra större tillverkande industrier som kör ett känt affärssystem från Tyskland - och där kunde en förändring av ett enskilt fält ta flera månader att förändra. Inte för att systemet var dåligt, utan för att det är byggt för stabilitet och konsultaffärer. Systemskisserna brukar inte sällan se ut som de till ett kärnkraftverk! Att dessa system helt plötsligt skulle stötta proaktiv förändring är alltså inte helt rimligt. När vi till detta lägger enorma konsultinsatser i kombination med drift, support, underhåll och licens så såg vi på Barium en plats och position på marknaden som vi vill ta. Vi ska tillhandahålla en plattform som kompletterar de robusta affärssystemen, och som gör det möjligt att ta hand om alla de affärsprocesser som behöver förändrats, förbättras och förädlas. - Oftast de processer som gör varje företag och organisation unik. Ni vinner inte kundlojalitet genom "bröd & smör" processerna, utan hos de processer som levererar unik kundnytta. Här är de tre komponenterna som jag vill lyfta upp i vår plattform för att möjliggöra just ett proaktivt verksamhetsstöd:

1. Minska gapet mellan verksamhet och IT - få dem att prata samma språk

Även om IT-avdelningen finns till för att stötta affärsverksamheten, så är det faktiskt inte alltid så verksamheten upplever det. IT-avdelningen har ibland en egen agenda, eller en egen vision om hur de kan stötta företaget. Exempelvis genom att minska antalet system så att licenspengar minskar samt antalet kompetensområden som behöver underhållas. Vår tanke är att utgå ifrån verksamhetens processer för att definiera hur system ska fungera - och vi har valt BPMN-standarden för detta. Den består endast av tre symboler, men är samtidigt tillräckligt kraftfull för att IT ska kunna tolka och förstå logiken i de processer som vill digitaliseras och förbättras. BPMN gör det alltså möjligt för IT och verksamhet att tala samma språk.

2. Möjliggör förändring och minska konsultberoende

Affärssystem - oavsett leverantör - är företagets (eller den offentliga verksamhetens) bottenplatta, och sätter grunden för verksamheten. Här definieras masterdata, organisation, tillhörigheter osv. Grunden behöver vara stabil, driftsäker och redudant. Om den inte är det så blir det svårt att lägga på ytterligare applikationer och tjänster. Affärssystemet ska alltså vara den stabila bottenplattan som behövs, för att mer snabbrörliga applikationer ska kunna läggas "on-top". Här har vi på Barium utvecklat en teknik som vi kallar Map-to-App. Den innebär att verksamhetsutvecklare själv eller med väldigt liten konsultinsats, kan skapa skräddarsydda applikationer för en mängd olika tillämpningsområden. Detta innebär ett minskat konsultberoende, samt en förmåga att skapa nya användarvänliga lösningar supersnabbt.

3. Slipp frågor kring drift, support och underhåll

För att verkligen kunna fokusera på sann verksamhetsutveckling har vi strävat efter att skala bort frågor och bekymmer såsom drift, support och underhåll och har istället bakat ihop detta till en sann molntjänst redan från starten. Med snart 8 år i molnet så känner vi oss trygga i att kunna leverera driftsäkert - utan att krångla till det! 

Vill du få en demo eller konsultation kring Barium Live? Klicka gärna på knappen nedan så bokar vi in en tid där vi kan gå igenom förutsättningarna för att hjälpa just er att bli mer proaktiva.

Boka din demo