<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-01-17 | BPM

Verktyg för verksamhetsutvecklare - Bli hjälte på kontoret

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • Verktyg för verksamhetsutvecklare - Bli hjälte på kontoret

verksamhetsutvecklare-hjalte

Verksamhetsutvecklare, vilket drömjobb! Att få utveckla och förbättra verksamheter, vem vill inte det? Men vem är verksamhetsutvecklaren och vilka verktyg finns till hands för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt? Jag kommer presentera en typ av verktyg som kommer hjälpa dig på jobbet. Precis som säljare, finns verksamhetsutvecklare fördolda bakom en mängd olika titlar och funktioner. CIO, programchef, it-chef, kvalitetschef, verksamhetsutvecklingschef, projektledare, enterprise architect, verksamhetsledare, utvecklingsledare, affärsutvecklare för att nämna några.

 

Det är därför inte helt enkelt att ringa in behovsbilden för verksamhetsutvecklare när det gäller verktygsstöd. En betydande gruppering verksamhetsutvecklare har dock en fot i IT och arkitektur, samtidigt som de har näsa och intresse för verksamhetens mål och affär. Det gäller att kunna se både helhet och detaljer för att utföra sitt arbete på bästa sätt. Hos exempelvis Dataföreningen som samlar och utbildar en del verksamhetsutvecklare skriver man följande om sina kurser:

"Utbildningen ger dig förmågan att arbeta strukturerat med verksamhetsutveckling. Du lär dig att identifiera, analysera och implementera förbättringar i verksamheten"

 Tanken är alltså att verksamhetsutvecklare ska ha förmåga att både analysera och identifiera förbättringar, likaså att implementera dessa förbättringar i verksamheten. Ett ganska omfattande arbete, särskilt med tanke på att andelen arbete som utförs i IT-system växer för varje dag som går. Kunskap om teknik och IT-system blir därför en framgångsfaktor för verksamhetsutvecklare som vill göra skillnad.

I samband med detta vill jag därför passa på att presentera en kategori eller en systemflora som kallas BPM-system, eller Low Code Application platforms som är skapade för just verksamhetsutvecklare.

Med ena foten i verksamheten, och med andra foten hos IT så fungerar verksamhetsutvecklare och BPM-system som kittet dem emellan. Länken emellan de båda avdelningarna är processer - ett strukturerat sätt att bedriva en verksamhet. Samtidigt är processer något som IT-communityn kan ta till sig, för det är mätbart, standardiserat och strukturerat.

I ett BPM-system så kan verksamhetsutvecklare utföra en mängd av sina arbetsuppgifter, och några av dessa presenterar jag här. 

Modellera verksamhetsprocesser 

  • Koppla roller, information och affärsregler.
  • Analysera och publicera processer så att de blir transparenta och kvalitetssäkrade. Dra ut data och statistik i populära format för att identifiera flaskhalsar och förbättringsområden.

Skapa användarvänliga applikationer och verksamhetsstöd 

  • Skapa skräddarsydda applikationer - alltså IT-stöd till verksamheten för att utföra sitt dagliga arbete i samma plattform. Knyt ihop era befintliga IT-system med hjälp av ett processlager, och undvik kostsam kundanpassning eller tredjepartsprodukter.

Inför IT i etapper och involvera slutanvändarna från start 

  • Arbeta med förändringsledning och införande som utgår ifrån slutanvändarna. Genom att processen (och även applikationen) skapas i ett grafiskt gränssnitt så blir det möjligt att få med alla på tåget redan från dag ett. Se gärna videointervjun med Sofie Ljung från VGR på samma tema här.

Minska storleken på IT-projekt

  • Glöm långa kravspecar, vattenfallsprojekt och baktunga IT-investeringar. Börja där nyttan är som störst och jobba nära verksamheten och tillhandahåll det IT-stöd som önskas 

Bli hjälten internt

Vem vill inte vara den som lyckas införa kraftfulla förbättringar? Som gör det på verksamhetens villkor utan att schabbla till det för IT-avdelningen? Som minskar risk och kostnader för att genomföra projekt? Börja smått och skala stort!

  

Vill du också bli en hjälte på jobbet genom att införa kraftfulla förbättringar på ledtid, kundnöjdhet, intäktsökningar eller kostnadsbesparingar? Kolla videon och boka in en demo idag så visar vi hur du kommer igång! 

Se video:  Tips för att komma igång och processorientera verksamheten