<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-08-04 | BPM, Supply Chain, IT

Varför valde ni Barium och vilka effekter har ni sett?

Lästid: 2 minuter
  • Blogg
  • |
  • Varför valde ni Barium och vilka effekter har ni sett?

 

 Selecta, som är en av våra kunder berättar om vilka effekter som har uppnåtts, men också vad de använder Barium Live till i sin verksamhet.

 

I filmen (01.35) ser ni Elisabet Broms som är projektledare på Selecta dela sina erfarenheter kring arbetet med att införa Barium Live för att digitalisera processer i verksamheten.

Vad använder ni på Selecta Barium till?

Elisabets budskap handlar om att de under de senaste 2.5 åren har använt och utvärderat Barium Live för att dokumentera processer och för att skapa en bättre processefterlevnad hos Selecta. Elisabet menar att man har lyckats få ut mer effekt än vad man hade förväntat sig, och att det har öppnat dörrar för nya utvecklingsområden.

De lever med ett något föråldrat affärssystem, Movex och har tidigare varit förhindrade att genomföra förändringar i den takt man har velat. 

Varför valde ni Barium Live och vilka värden har tillförts?

Selecta valde Barium för att det var enda bolaget som inte levererade Powerpoints som förslag på lösning, och där Selecta själva kan äga resultatet, och de har kunnat leverera effekter såsom:

  • En ökad transparens
  • Bättre förståelse för varandra
  • Hopp och tro om framtiden
  • Ökade möjligheter till förbättring

 

Vill ni också öka er konkurrenskraft, utan att låsas in i rigida strukturer och system? Boka ett möte med oss idag så berättar vi mer.

 

Boka din demo