<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-06-12 | IT, Offentlig sektor

Varför införa system för Kontaktcenter?

Lästid: 2 minuter
  • Blogg
  • |
  • Varför införa system för Kontaktcenter?

 

 

 Fler och fler kommuner väljer att införa Kontaktcenter som en ny organisatorisk del för att hantera ärenden. Är det en trend eller vad finns det för drivkrafter bakom dessa beslut? Se intervjun med Patrik Flensburg som är Servicechef i Lomma Kommun. 

 

Intervjun spelades in i samband med Bariums årliga inspirationsdag Business Live, och är ca 2 minuter lång. Ta del av filmen för att få svar på följande frågeställningar.

Varför ska en kommun etablera ett Kontaktcenter?

 Patrik nämner tre områden i filmen. Dels en respons på resultat i servicemätningar där kommuner vill ge medborgare rätt service. För det andra så har det blivit lite av en modefluga på grund av de goda exempel som skapats ute i kommunsverige, och för det tredje att de bakre förvaltningarna ska få arbetsro. 

Målet är att 70% av inkommande ärenden ska bli besvarade i Kontaktcenter, så att förvaltningarna kan lägga tid och kraft på rätt saker

Vilka effekter får ett införande av Kontaktcenter?

 I filmen nämner Patrik att medborgarna märker av en förbättrad service i form av att man får svar på sina frågor, och de inte blir slussad genom olika instanser, och blir mer tillfredsställd.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig ifrån Business Live och ditt anförande på scenen?

Patrik nämner att deltagarna ska ta med sig att man kan skapa en god medborgardialog genom införande av Kontaktcenter, men att inte heller underskatta den mänskliga kontakten. Det är också kraftfullt ifall man kan knyta ihop den mänskliga kontakten i kontaktcenter ihop med de digitala kanalerna.

 

Nyfiken på att veta mer? Klicka knappen nedan för att boka in enkostnadsfri demo eller samtal kring Kontaktcenter.

Boka en kostnadsfri konsultation med  en konsult från Barium nu!