<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-08-21 | HR

Varför är en bra onboarding så viktig?

Lästid: 6 minuter
  • Blogg
  • |
  • Varför är en bra onboarding så viktig?

Visste du att en bra onboarding kan öka chansen att behålla nyanställda med hela 82% och att produktiviteten ökar med 70%? Det kan låta extremt, men dessa siffror kommer från undersökning som genomfördes av Glassdoor. Samtidigt är det dubbelt så stor risk att nyanställda med bristfällig onboardingprocess ser sig för efter nya möjligheter inom en snar framtid.

Med dessa siffror i åtanke så har väl egentligen frågan redan besvarats, men låt mig borra ner lite i vad som påverkar en lyckad onboarding.

MIN ONBOARDING PÅ BARIUM

Först och främst vill jag berätta kort om min egna onboarding på Barium. På bilden ovan ser ni hur mitt skrivbord såg ut första dagen. 

  • Dator 
  • Tröja 
  • Fusklapp med namn och bild på alla anställda 
  • Våra välkända “Barium piller” (mot kostsamma och långdragna IT-projekt)
  • Nycklar

Allt detta låg snyggt och prydligt upplagt på mitt skrivbord. Det första intrycket var som man säger “wow”. Självklart är detta bara en liten del av en onboardingprocess men det ger ett väldigt välkomnande första intryck. Ett intryck som man satsar hårt för att det ska bestå. 

Det här startkittet kräver att olika personer samarbetar över avdelningsgränser och att det finns ett tydligt ägandeskap i varje steg.

FOKUSERA INTE BARA PÅ VECKA 1 

Vanligtvis fokuserar företag enbart på den första veckan i en onboardingprocess. Möten med olika avdelningar och personer bokas in och korvstoppningen påbörjas. För att använda en klyscha så är “repetition kunskapens moder”. Repetition kombinerat med uppföljning under en längre tid är avgörande för att en nyanställd ska kunna lära sig affären och vad det är företaget erbjuder sina kunder och sedan förmedla detta på ett framgångsrikt sätt. Detta gäller inte enbart för de roller som har kundkontakt utan alla på företaget för på ett eller annat sätt är ju alla medarbetare representanter utåt för varumärket. 

Onboarding är inte bara ett led i att skapa bästa möjliga förutsättningar för nyanställda - hela organisationen drar nytta av detta. En ny säljare som snabbt kommer igång och kan delta i kundmöten och äga sina egna konton, en utvecklare som snabbt bli införstådd i strukturen eller kassapersonal som förstår sig på kassamaskiner och rutiner. Ju snabbare dessa är ombord, desto snabbare kan de bidra med nytta för hela företaget. 

Kontinuitet är vi inte är speciellt bortskämda med idag, då medarbetare är mer benägna att byta arbetsgivare än någonsin. Individualismen slår mot alla håll och kanter och inte minst när fler och fler från nya generationer, framförallt Y och Z rullas in i arbetslivet. Idag behöver de flesta arbetsgivare jobba hårt för att attrahera personal - men det behöver inte alltid handla om materiella ting. 

Nyanställda som erbjuds en strukturerad och bra onboardingprocess är exempelvis 60-70% mer benägna till att stanna kvar på företaget i minst tre år. 

onboarding webinar download

ERSÄTT DET MANUELLA ARBETET

Trots att uttrycket digital transformation eller digitalisering ofta ligger högt upp på agendan är det fortfarande många företag som hanterar dessa processer manuellt. Antingen via oändliga mailslingor eller lokalt sparade dokument eller till och via penna och papper. Det bidrar till en rad olika utmaningar. 

Dels kan det vara en direkt överträdelse mot GDPR att spara ned personliga uppgifter om jobbsökande och dels skapar det många flaskhalsar - avsaknaden av transparens gör att flera moment faller mellan stolarna. 

Ett exempel på något som traditionellt hanterats manuellt är signering i olika steg av processen. Detta har (eller ska) numera hanteras via digital signering vilket eliminerar resor fram och tillbaka mellan olika kontor eller scannade dokument som skickas fram och tillbaka. 

Genom att implementera en tydlig strategi för detta i processen sparar inte enbart tid. Det ser till så att allt är sparat på ett och samma ställe och att processen inte strider mot några restriktioner. 

En ineffektiv process kan ofta leda till frustration och missnöje. Men missnöje är ingen medicin till att lösa problemet. Om utmaningarna verkligen ska bemötas måste någon ta ägandeskap och skrida till handling!

GLÖM INTE KULTUREN!

När en person är helt ny på arbetsplatsen är det viktigt att denne känner sig som en del av teamet. Givetvis ska EQ tas i beaktning redan i intervjuprocessen för att säkerställa att nyanställda kommer ha lätt att integreras av resterande på företaget. Det finns däremot inget bättre tillfälle att berätta historier, kärnvärden eller överlag sådant som är kopplat till företagets kultur. Men det är viktigt att det inte bara blir sändande, utan ett utbyte där den nya medarbetaren får dela med sig av sina historier och erfarenheter. 

Fokus begränsas inte enbart till de mjuka värdena. Vad kan anställda förvänta sig i form av vidareutbildningar och karriärsutveckling? En viktig förutsättning för att en medarbetare ska kunna prestera är att denne måste veta vad som förväntas. Om inte det kriteriet möts bidrar det till osäkerhet och minskat engagemang.  

happy-people

Är du sugen på att uppleva en onboarding på Barium? Besök vår karriärsida och se om det finns något som är intresserar dig!