<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-11-13 | low code

Vad är low code plattformar, och vilka problem löser de?

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • Vad är low code plattformar, och vilka problem löser de?
I Sverige, och framförallt utanför IT-avdelningen så är begreppet Low Code ännu relativt okänt. Men i vår omvärld så är det en av de snabbast växande teknologierna för att få verksamhet och IT att jobba snabbare, smartare och närmare varandra. Enligt analyshuset Forrester så förväntas området växa kraftigt fram tills år 2020. Redan år 2016 förväntades low code omsätta 2.6 miljarder dollar enligt Forrester. Hos Gartner benämns plattformarna iBPMS respektive hpaPaaS vilka representerar liknande lösningar.
 

Vad är en low code plattform?

Low Code plattformar gör det möjligt att bygga skräddarsydda applikationer med hjälp av grafiska gränssnitt, integrera med verksamhetssystem, samt vid behov addera skräddarsydd kod och skript för att anpassa till verksamhetens unika behov.
 
Bariums low code plattform gör det exempelvis möjligt för IT-avdelningen, samt digitala verksamhetsutvecklare att skapa applikationer och IT-stöd för verksamhetens unika processer på en bråkdel av tiden jämfört med att koda eller beställa egenutvecklade system och applikationer.
 
Från affärs- och verksamhetssidan så erhålls moderna och ändamålsenliga IT-stöd som underlättar förflyttning och digital transformering på riktigt. Med andra ord att ändra och anpassa arbetssätt och processer med stöd av digitalisering.
 

Vilka problem löser low code plattformar?

IT-avdelningen med CIO i spetsen har under senaste åren varit under hård press och förändring. Driven av digitaliseringens möjligheter och affärssidans ökade intresse för tekniska lösningar så skapas utmaningar såsom shadow IT och ett allt spretigare IT-landskap. Verksamheten kräver högre fart och följsamhet mot affärens behov, annars köper dessa in egna IT-stöd utan sanktion ifrån IT. Som en motpol till dessa behov så finns samtidigt ett ökat säkerhetshot, och en växande skara system som snart börjar kallas legacy-system om de börjar glömmas bort.
 
Hur skall IT-avdelningen kunna bli snabbare och mer responsiv, samtidigt som de behåller säkerhetstänk och driftsäkerhet på topp?
 
Här kommer low code plattformar in som en naturlig möjliggörare för följande initiativ:
  • Öka hastigheten i leveransen av applikationer
  • Flytta applikationer och IT-landskap till molntjänster
  • Legacy-modernisering och konsolidering
 

Vill du veta mer om low code plattformar, eller se en demo?

Med kontor, utveckling och drift i Sverige så erbjuder vi en unik möjlighet för företag och myndigheter som vill testa på möjligheten att skapa applikationer utan kod. Boka in en demo med oss så skapar vi en applikation utefter era behov. Klicka här eller på knappen nedan.
 
Boka en demo med Barium