2021-07-06 | Supply Chain

Vad är control towers - och varför ska du bry dig?

Lästid: 9 minuter
 • Blogg
 • |
 • Vad är control towers - och varför ska du bry dig?

Idag har konsumenter krav på ditt företag att leverera produkter med hög kvalitet, levereras samma dag, med hållbarhet genom hela kedjan och allt detta till ett konkurrensmässigt pris. Detta ställer enorma krav på en Supply Chain Management (SCM) som behöver vara stabil, motståndskraftig och som optimerar och driver utvecklingen. 

2020 var ett år som ställde alla premisser på sin spets. Samtidigt visade det vikten av en effektiv och motståndskraftig SCM. Mer om detta i vårt blogginlägg “Så skapar Supply Chain rätt förutsättningar för lönsamhet inom retail”. Även om det är många företag som börjar inse värdet av att aktivt utveckla och innovera sin SCM så är det färre som har en direkt insyn i processerna och agila arbetssätt som främjar innovation.

I och med dessa utmaningar börjar organisationer även se sig om efter nya lösningar. Något som uppmärksammas mer och mer i dessa sammanhang är Supply Chain Control Towers. 

Vad är Supply Chain Control Towers?

Så till frågan, vad är Control Towers? Det är inget fysiskt torn som namnet lite missledande kan leda en till att tro. Control Towers är till för att skapa en djupare visibilitet i SCM-processer - end-to-end. Till skillnad från mer traditionella arbetssätt som ofta enbart ger en fragmenterad data och olika delmoment i en process. Control Towers består därför ofta av flera dashboards med olika KPIer och mätetal som är av intresse för organisationen. 

Moderna Control Towers använder sig ofta av mer avancerade tekniker så som Artificiell Intelligens (AI) eller Machine Learning (ML). Anledningen till det är för att dels bryta ner silos inom organisationen och dels för att minimera den manuella handpåläggningen. Avancerade Control Towers handlar alltså om:

 • Visibilitet i processerna 
 • Aktuell data och kontroll över KPIer
 • Intelligent beslutsstöd
 • Tvärfunktionellt arbete 
 • Accelerera beslutsvägar

Ett Control Tower finns även till för att visa vad som har hänt, vad som händer just nu och vad som kommer hända. För att kunna göra detta så behövs tillgång till data från andra delar av organisationen än enbart de som rör Supply Chain. Förmodligen även data utanför organisationen som kan påverka branschen i stort. För att det ska fungera som ett effektivt beslutsstöd behövs realtidsdata, eller i varje fall nära realtid. 


Olika typer av Control Towers

Som med de flesta tekniker finns det även här flera olika inriktningar att välja bland. Den allmänna uppfattningen är att de Control Towers som är framtagna för ett mer specifikt ändamål även är de som blir mest effektiva. Några exempel på dessa är:

 • Logistik & Transport - Används för att skapa visibilitet kring både inkommande och utgående och kommande leveranser. 
 • Lager - Mäter lagerhållning genom aktuell data över brister, aktuellt lager, utgående varor och annan data relaterat till  lagerhållning. 
 • Kvalitetskontroll - Säkerställer leveranstillgänglighet, att leveranser sker i tid, produktkvalitet, leverantörens servicekvalitet och leverantörens kontinuitet.
 • End-to-end (E2E) - Säkerställer visibilitet bland externa såväl som interna system genom hela processen. 

Fördelar med Control Towers

Ett modernt och effektivt implementerat Control Tower kommer att hjälpa organisationer att optimera sin Supply Chain, bli mer motståndskraftiga och främja agila arbetssätt via:

Analysera efterfråga och externa händelser

Genom att korrelera externa händelser med intern data skapas en tydligare bild av hur ett redan föränderligt landskap kan påverka organisationens Supply Chain Management.

Smarta notiser

Med hjälp av AI-integrationer skapas förutsättningar för ett intelligent beslutsstöd. Med tanke på den mängden data som flödar genom varukedjan kan det ofta bli överväldigande att tolka. Där kan AI istället prioritera och tolka viktig data för att underlätta för medarbetare. Ett Control Tower tillåter vidare fördjupning inom ett visst område för att komma till roten av ett problem till exempel.

Insikter och beslutsstöd

Vi har varit inne på det tidigare. Ett Control Tower kan, via AI och ML, generera insikter. Dessa insikter kan sedan omvandlas till beslutsstöd som spar medarbetare enorma mängder tid.

Samarbete och tvärfunktionella avdelningar

Control Towers främjar tvärfunktionellt arbete, både inom organisationen och med externa parter. Speciellt för olika avdelningar som hanterar någon form Supply Chain som genom ett strukturerat och tydligt informationsutbyte blir mer sammansvetsade. 


Utmaningar med Control Towers 

De flesta förändringar för även med sig några utmaningar och Control Towers är inget undantag. Det viktigaste är såklart att de positiva aspekterna överväger de negativa. Utmaningar och risker med Control Towers minskar dock i takt med att nya teknologier och fler organisationer anammar de. Som det ofta är med nya discipliner finns en inlärningskurva och desto fler minor som personer gått på desto mer har vi lärt oss.
  

Datakvalitet

Datakvalitet är fortfarande den utmaning som de flesta organisationer brottas med. Kvalitén på den data matas in påverkar även den data som kan hämtas ut. Därför är det otroligt viktigt att tidigt avgöra vilka mål som eftersträvas och vilken både data som finns och behövs för att uppnå dessa. Något som kan förenkla denna process är att använda sig av system som gör det svårt att göra fel genom tvingande fält till exempel. Ett verktyg som flera identifierat som en stor fördel vad gäller ökad kvalitet av data är så kallade Digital Process Automation plattformar likt Barium Live

Externa datakällor

Det är en sak att strukturera data inom organisationen, desto svårare är det med information som kommer från externa källor såsom till exempel leverantörer. Därför är det viktigt att cementera vilken typ av data som behövs och i vilket format den ska vara i redan i ett tidigt skede. Likväl är det viktigt att definiera strukturen av data så att det sker på samma premisser. Därför kan det vara klokt att arbeta i gemensamma gränssnitt med tvingande fält som gör det svårt att göra fel.

Praktisk och användbar output

Likt många andra förändringsprojekt är det viktigt att rätt personer får vara med och göra sina röster hörda. Om det inte är de som faktiskt kommer använda sig av systemen som får vara med och påverka blir slutresultatet ofta undermåligt. Det ska vara användbart och bidra till att effektivisera verksamheten, annars är det ingen som kommer omfamna de nya arbetssätten. 


Tankesätt och förändringsstrategi

Förändring är svårt, och det går ofta i olika stadier. Elisabeth Kubler-Ross har illustrerat det tydligt med sin modell “curve of change”. Därför är det viktigt att förankra det nya arbetssättet i organisationen och lyssna till olika infallsvinklar. Lika viktigt är det att medarbetare har tillgång till systemstöd som verkligen främjar förändring och gör det enkelt att snabbt ställa om.

curve of change smallAlla organisationer är olika och målen kan se väldigt annorlunda ut. Oavsett vad slutmålet är så finns det en gemensam sanning som handlar om att effektivisera och automatisera så mycket som möjligt för att uppnå en mer strömlinjeformad Supply Chain. Det handlar ofta även om att skapa en “digital tvilling” av den fysiska hanteringen och där är Control Towers ett stort steg på vägen.I det åttonde avsnitt av Automatiseringspodden “Dubbelmoralen i verklighetens returhantering” hade vi nöjet att intervjua Jonathan Larsson som till vardags arbetar som Global Supply chain Manager. I avsnittet diskuterar han bland annat Supply Chain Control Towers och mycket mer.