<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
Fredrik Brander | 2016-09-06 | BPM, IT, SharePoint, BPMS

Fungerar BPM med din SharePoint-strategi?

  Det fanns en gång en tid när monolitiska system var vägen att gå. En schweizisk armékniv som kunde fixa allt. Möjligen inte att brygga kaffe, men nära nog. Hu [...]
Läs hela artikeln
1
...