<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

5 Lärdomar från seminariet “digitala revolutionen inom retail” med Computer Sweden

Tillsammans med IDG och Computer Sweden anordnade vi på Barium ett frukostseminarium med fokus på digitalisering inom retail. Under denna soliga morgon samlades [...]
Läs hela artikeln
1
...