<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Nya sätt att bygga applikationer och IT-stöd

Vad finns det för innovationer som kan ersätta systemutvecklare, eller öka dess produktivitet? Drömmen om att kunna skapa applikationer och verksamhetssystem ut [...]
Läs hela artikeln
1
...