<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

30 MILJARDERSFRÅGAN FÖR OFFENTLIG SEKTOR - VEM VÅGAR DRA AV PLÅSTRET?

Vid det här laget har de flesta nog bekantat sig med de 30 miljarderna som offentlig sektor lägger på IT och där majoriteten av de pengarna går till att underhå [...]
Läs hela artikeln
1
...