<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
Olle Swedberg | 2019-10-02 | kpi, Retail

100% leveransprecision - utopi eller verklighet?

Leveransprecision är ett nyckeltal som distribuerade bolag håller varmt om hjärtat. Den avslöjar både kundrelationer och den egna förmågan att kontrollera lager [...]
Läs hela artikeln
1
...