-->

Blogg

Bli inspirerad av vår blogg om DPA, digitalisering och mycket mer.
Niclas Lundberg | 2020-05-11

Distansarbete ställer nya krav på dig med personalansvar

Vi lever i en föränderlig tid. De senaste månaderna har vi ställts inför en pandemi som ställer allt vi vant oss vid på sin spets och för di [...]

5 min
HR
Niclas Lundberg | 2019-08-21

Varför är en bra onboarding så viktig?

Visste du att en bra onboarding kan öka chansen att behålla nyanställda med hela 82% och att produktiviteten ökar med 70%? Det kan låta extr [...]

6 min
HR
Marcus Westling | 2017-12-18

Mailkorgen som arbetsverktyg – en av orsakerna till stress

I takt med att tekniken går framåt har tillgången till information ökat. Med hjälp av dina mobila enheter kan du nu egentligen svara på mail [...]

3 min
HR
Fredrik Selander | 2017-05-03

Digitala processer på Mötesplats HR - Del 2

Förra veckan bjöds på strategiska och taktiska lärdomar från HR-cheferna på Volvo Group och Björn Borg – nu är det dags att bli mer konkret [...]

7 min
HR
Fredrik Selander | 2017-04-26

Trendspaning från Mötesplats HR – Del 1

Barium har besökt Mötesplats HR, tidigare omnämnt Personalvetardagarna i Stockholm för att fylla på med insikter och framtidsspaning ifrån b [...]

6 min
HR
Fredrik Selander | 2017-04-04

3 bortglömda områden där HR-avdelningen kan digitaliseras

  Den gamla personalavdelningen har under flera år stöpts om till att bli allt mer strategisk med ett tydligare fokus på de affärsstödjande [...]

7 min
HR
Håkan Strömbeck | 2016-09-01

Så vässar du processerna inom HR

Det är inte så många år sedan vi hade personalavdelningar vars huvudsakliga arbete gick ut på hantera personaladministrativa frågor. Idag pr [...]

9 min
HR
Fredrik Selander | 2016-08-11

VGR ger sitt bästa tips vid införande av processverktyg

    Att införa processverktyg kan bidra till kraftfulla besparingar genom att digitalisera och förenkla ärendeprocesser. I filmen berättar S [...]

1 min
IT
,
HR
,
Offentlig sektor
My Jonsson | 2016-08-02

Så kan IT-chefen processoptimera inom HR

Skrivbordet börjar fyllas med post-it lappar bestående av To-Do’s, en kollega/chef går förbi och ger en blänkare om något man inte får glömm [...]

8 min
HR
1