<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

3 tips för att införa RPA framgångsrikt

Robotic Process Automation har blivit en otroligt populär teknik som är tänkt att automatisera manuella och repetitiva arbetsuppgifter hos både privat och offen [...]
Läs hela artikeln
Fredrik Selander | 2018-04-17

RPA, BPM, Low Code och Process automation

  Robotic Process Automation är på mångas läppar nu, men vad är det för något? När passar det bra, och hur förhåller sig den här tekniken me [...]

13 min
BPM
Fredrik Selander | 2017-02-21

Processporr för digitala verksamhetsutvecklare

  Med risk för klagomål om oetisk språkbruk i kommersiellt syfte så vill jag dela med mig av en liten historia som utspelades på en workshop [...]

4 min
BPM
Fredrik Selander | 2017-01-31

Verktyget du behöver för att proaktivt förbättra verksamheten

Visst låter det klyschigt, ett verktyg för att proaktivt förbättra verksamheten. Men sanningen är att de flesta verktyg och IT-stöd oftast ä [...]

5 min
BPM
Fredrik Selander | 2017-01-17

Verktyg för verksamhetsutvecklare - Bli hjälte på kontoret

Verksamhetsutvecklare, vilket drömjobb! Att få utveckla och förbättra verksamheter, vem vill inte det? Men vem är verksamhetsutvecklaren och [...]

4 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2017-01-03

4 saker att beakta när man skall optimera IT-miljön för ökad förändringstakt

  Att bygga och köpa lösningar som är kostnadseffektiva har under flera årtionden varit IT avdelningens huvudsakliga fokus. Naturligtvis har [...]

8 min
BPM
,
IT
Håkan Strömbeck | 2016-12-27

Dagen D är kommen för manuella processer i verksamheten!

I decennier har vi haft en rad IT system och lösningar på plats för att underlätta vårt dagliga arbete. Dessa lösningar har utvecklats och f [...]

8 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-11-29

Hur säkerställer du en effektiv upphandling av BPM-system

Är det något som skiljer en upphandling av ett BPM system jämfört med upphandling av andra lösningar? Naturligtvis finns det en rad frågestä [...]

8 min
BPM
,
Digital transformering
,
IT
Håkan Strömbeck | 2016-11-22

Hur du undviker förändringsfatigue - trötthet vid förändring?

  Förändringsfatigue eller förändringströtthet är ett tillstånd av bristande motivation och orkeslöshet som uppstår i samband med förändring [...]

7 min
BPM
Håkan Strömbeck | 2016-11-15

5 symptom på att din organisation lider av förändringsfatigue

   Hjulen rullar fortare, omorganisationer sker mer frekvent, nya arbetssätt, produkter, tjänster och teknologier kommer med allt kortare me [...]

6 min
BPM
1
...