<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Excel är bra på mycket - men inte allt

Excel-drivna arbetsmoment är på ett eller annat sätt djupt rotat inom de flesta organisationer idag. I många fall har Excel gått ifrån att vara ett kalkyl-progr [...]
Läs hela artikeln
1
...