<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-07-28 | Offentlig sektor

Tips vid införande av Kontaktcenter, och varför föll valet på Barium Live?

Lästid: 2 minuter
  • Blogg
  • |
  • Tips vid införande av Kontaktcenter, och varför föll valet på Barium Live?

 

 Många kommuner och offentliga verksamheter satsar stort på Kontaktcenter som ett sätt att öka kundnöjdhet samtidigt som verksamheten kan effektiviseras. Lyssna på Patrik Flensburg som ger tips inför upphandling av ny plattform för Kontaktcenter, Kundtjänst eller Servicecenter.

I filmen (02.30) så får ni se Patrik Flensburg, Servicechef i Lomma kommun  dela med sig av sina tips för organisationer som går i tankarna om att införa Kontaktcenter.

Vad ska man tänka på vid införande av Kontaktcenter?

Patrik nämner tre viktiga områden för verksamheter som går i tankar om att införa Kontaktcenter. För det första så ska man ha ett politiskt/strategiskt uppdrag och beslut, för det andra så skall man se över sin rekrytering och arbetsformer inom Kontaktcentret. Det tredje tipset handlar om att noga kartlägga de arbetsuppgifter som skall överflyttas och utföras av personalen i Kontaktcentret.

 

Vad är de viktigaste funktionerna att få med i ett Kontaktcentersystem?

Här berättar Patrik om två områden som är viktiga att få med

  1. Fokusera på enkelhet så att systemet används
  2. Att systemet skall vara nåbart även utanför kontoret, exempelvis för gata/park personal eller vårdpersonal

 

Hur sålde ni in Kontaktcenter till Kommunstyrelsen?

Hos Lomma Kommun så var det kommunstyrelsen som initierade arbetet som en respons på de dåliga resultaten i servicemätningar. Så för verksamhetens del så var det ett tydligt uppdrag, och man kunde gå ifrån en botten-notering till en topp-notering på bara något år.

Varför valde ni Barium Live för Kontaktcenter?

Två faktorer avgjorde för Patrik Flensburg och Lomma Kommun när de valde nytt Kontaktcentersystem. Dels att Barium Live var enkelt, både när det gäller processkartläggning, och utformningen av systemstödet. Men också att det är en kostnadseffektiv lösning för kommunen.

 

Vill ni se hur Barium Live kan stödja er verksamhet eller Kontaktcenter? Boka ett möte och kostnadsfri demo med oss idag!

 

Boka en kostnadsfri konsultation med  en konsult från Barium nu!