Tips för att komma igång med processorientering - Selecta delar erfarenheter

Lästid: 2 minuter
  • Blogg
  • |
  • Tips för att komma igång med processorientering - Selecta delar erfarenheter

 

Allt fler företag och organisationer ser processorientering som ett sätt att förbättra kundnöjdhet, effektivisera sin verksamhet och samtidigt få bättre koll på sina rutiner och arbetssätt. Lyssna in Elisabet Broms erfarenheter ifrån Selecta och deras resa mot bättre kundnöjdhet.

I filmen får ni ta del av några av nedanstående frågeställningar och lärdomar. Se filmen (1:55 min) genom att klicka på länken här eller tryck på bilden ovan.

selecta1-kaffe-process

Symtom som tyder på att verksamheten kan behöva processorienteras

I filmen hör ni Elisabet beskriva symtom såsom en rörighet, en oförståelse för varandra och dess avdelningar. Där dessa tendenser påverkar agerandet på varje avdelning och där medarbetare fokuserar på sina egna uppdrag istället för sitt bidrag till helheten. 

Hur engageras ledningsgruppen i IT-projekt? 

Elisabet menar att de kunde visualisera effekten av IT-stödet genom att påvisa en förändring eller förbättring i arbetssätt. Genom att påvisa ett förbättrat beteende som ligger i linje med ledningens mål så underlättas acceptansen för det nya IT-stödet.

Involvering av slutanvändare vid införande av nytt IT-stöd

Selecta har varit noga med att låta slutanvändare vara både deltagare i projektet, men också vara de som är ute och utbildar övriga användare i systemet. På så sätt har de kunnat säkerställa engagemang ute i verksamheten.

 

Är du också nyfiken på att börja förbättra och processorientera verksamheten? Ladda ner vår guide nu.

 

Ladda ner vår guide:  Sex steg till processförbättring