<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2016-12-20 | IT, BPMS

Så skapar du applikationer utan Kod

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • Så skapar du applikationer utan Kod

kundanpassa system och applikationer 

Visst låter det motsägelsefullt, ett standardsystem för att bygga och skapa kundanpassade lösningar. Går det? är det möjligt? En av utmaningarna vid egenutveckling av system och applikationer är just att de är egenutvecklade. Det finns inbyggda svårigheter när det kommer till förvaltning, support, kontinuerlig utveckling och ägandeskap. Vad händer när utvecklarna slutar?

 

Kundanpassade lösningar bär lyckligtvis med sig en hel del positiva effekter, såsom att de är ändamålsenliga, följsamma mot verksamheten samt skapade in-house vilket förstärker ägandeskap och buy-in från slutanvändare. Men finns det någon gyllene medelväg där det går att nyttja standardsystem samtidigt som det blir skräddarsytt och kundanpassat för att möta specifika behov? Två flugor i en smäll helt enkelt.

Plattformar för att skapa kundanpassade applikationer utan programmering

 

Som en respons på ovanstående problemställning så har det skapats ett antal olika plattformar, tekniker och företag som alla försöker kommunicera ut lösningar på den här utmaningen. Att kunna skapa kundunika lösningar på en standardplattform.

BPM-plattformar, No-Code Application Platforms, Low-Code Application Plattforms etc, påstår sig kunna leverera skräddarsydda applikationer med skalbarhet, driftsäkerhet och support som ett standardsystem. Till detta så har andra mjukvaruleverantörer börjat återanvända sin tekniska plattform som gör det möjligt att bygga workflows och olika ärendehanteringsflöden för att kunna bredda sin affär. Exempelvis SalesForce med Force.com.

Principerna för att ta fram applikationer inom dessa plattformar är i stort detsamma:

  • Definiera ärendeflöde/verksamhetsprocess - med eller utan grafiskt stöd
  • Lägg till informationsbärare/formulär - skapa formulär, informationsmodell
  • Addera affärsregler och logik som styr flödet och regler - i flödet eller regelmotor
  • Integrera med kringliggande system
  • Driftsätt i liten skala
  • Revidera och skala upp

I en artikel från PCMagazine UK så genomfördes ett enkelt test för att se om det verkligen går att skapa en unik applikation på under en timma, och responsen var god. Samtliga testade system verkade uppnå detta löfte tillsammans med sina unika kapabiliteter. 

Identifiera rätt plattform utifrån verksamheten

Teknikmässigt så finns det definitivt skäl att utforska dessa alternativ till egenutveckling. Något som inte får glömmas bort är att utgå ifrån verksamheten och inte inte göra detta till ett IT-projekt, även om det är ett IT-system vi talar om. För att lyckas involvera verksamheten i arbetet så krävs en tight dialog och en god förståelse för deras och framförallt slutanvändarnas behov.

Detta angreppssätt fungerar inte för alla typer av flöden, och det är viktigt att hitta en leverantör som har styrkor som bäst passar behovet. Är det kalkylering, flödeshantering eller master-data hantering som är viktigast? Är det höga transaktionsvolymer eller är det viktigt att enkelt kunna förändra flödet och processen? Ingen är bäst på allt, så se till att utgå från era mål. Om ni inte riktigt vet vad ni verkligen behöver, så uppmanar jag er att utmana leverantören på en pilot eller trial-upplevelse.

 

I guiden "Den perfekta processen" får du tips kring processer som med fördel kan stöttas i en BPM-plattform. Ta tillvara på möjligheterna genom teknik och verktyg inom ett antal viktiga områden så som; IT, HR, Supply chain, ärendehantering. Få en inblick i vilka processer som går att digitalisera med en BPM-plattform.

 

Ladda ner vår guide:  Den perfekta processen