2021-02-24 | Supply Chain

Så vässar ni era affärsprocesser inom Supply Chain Management

Lästid: 7 minuter
 • Blogg
 • |
 • Så vässar ni era affärsprocesser inom Supply Chain Management

I takt med digitaliseringen och nya kundbehov har både förutsättningar och möjligheter förändrats. I och med att kundlojaliteten blir allt svagare är det viktigare än någonsin att kunna besvara dessa kundbehov. Digitaliseringen skapar möjligheter men driver alltså också nya krav från våra kunder som helt enkelt väljer en annan produkt, tjänst eller ett annat företag ifall dessa krav inte uppfylls. Som tur är finns det digitala verktyg som tillåter organisationer att driva förändring.

Målbild framför tekniken

Alla har vi nog vid ett eller flera tillfällen implementerat en ny teknik eller nytt verktyg för att förändra ett eller flera arbetssätt med förhoppningen om att det ska vara en “silver bullet”. Det vill säga att tekniken eller verktyget löser problemet på egen hand. I en utopisk framtid kan det vara en möjlighet med hjälp av en mix av olika discipliner. Verkligheten idag är dock att det oftast krävs en vision, struktur, mål och förankring. 

Vision och mål är även vitalt för att kunna förankra den önskade målbilden med hela organisationen och skapa en samsyn kring vad förändringen innebär och hur det kommer påverka de inblandade. 

I fallet med att skapa en vision för digitalisering inom Supply Chain Management bör man beröra områden som:

 • Effektivitet
 • Kvalitet
 • Stabilitet

Det är inga små områden och var och en innehåller de flera förgreningar och trender att ha i beaktning. Några av dessa trender kommer vi lista här nedan.

Innovation och flexibilitet skapar konkurrensfördelar 

Marknaden ställer idag större och fler krav på organisationer genom rörliga marknader, globalisering och ett allmänt högre tempo. Ett tempo som inte ser ut att avta, snarare tvärtom. I och med detta måste organisationer vidhålla en hög grad av innovation och flexibilitet. Dels för att bemöta nya utmaningar som snabbt kan dyka upp utan föraning och dels för att behålla - eller skapa - ett övertag gentemot konkurrenter. 

Hastigheten är alltså avgörande men något som även måste tas i beaktning är kostnaden för ett projekt. Om varje projekt skulle innebära att en förmögenhet behöver investeras stryps snabbt den innovation och flexibilitet som krävs eftersom graden av experimentering inte blir hållbarhet i förhållande till investeringen. Det är inte alltid man träffar rätt på första försöket. Samtidigt krävs det oftast att processen förfinas och förädlas över tid. 

Här är 4 saker som ökar hastigheten, flexibiliteten och visibiliteten inom Supply Chain Management:

 • Internet of Things (IoT) 
 • Avancerade mjukvarurobotar (RPA)
 • Datainsamling och förmågan att analysera och aktualisera denna 
 • Automatisering samt strukturerade processer

Arbeta tvärfunktionellt mellan avdelningar - och med externa parter

Att samverka mellan avdelningar och funktioner inom organisationen är inte bara viktigt inom Supply Chain Management, det kan innebära enorma effekter oavsett område. Men det är heller inte bara inom organisationen som det kan skapa värde. det gäller även för externa parter såsom leverantörer, partners, kunder med flera. 

Alla parter har gemensamma nyttor av att ha tillgång till aktuell information. Detta för att så effektivt som möjligt nå uppsatta resultat och mål. Det eliminerar även till viss grad en mängd missförstånd och och väntetider som kan uppstå vid bristande informationsöverlämning. Vidare skapar det även förutsättningar för att tillsammans ta ett mer holistiskt grepp kring samarbetet mellan parterna och en förmåga att identifiera effektiviseringsåtgärder.

4 andra anledningar till att arbeta tvärfunktionellt:

 • Snabbare time to market (marknadsledtid)
 • Delat ägarskap för problem och åtgärder
 • Ökad innovationstakt genom synergier
 • Visibilitet genom värdekedjan 

Här kan du läsa mer om tvärfunktionellt arbete inom Supply Chain Management. 

Visibilitet - ökad insikt och ett fundament för analys

Visibilitet genom hela arbetsflödet är en ytterst central del för att lyckas effektivisera Supply Chain Management. Vad innebär det då med att ha visibilitet inom Supply Chain Management? I grund och botten handlar det om att kunna rapportera vad som händer i alla led av värdekedjan, både internt och externt. En av de stora anledningarna till att behovet av detta ökar är att organisationer idag har ett större krav på sig att kunna redovisa detta. Det handlar till viss del om riskmitigering och att kunna påvisa var det eventuellt gått fel. Rapporter har till och med visat att konsumenter är villiga att betala 2-10% mer för en produkt från ett företag med en tydlig visibilitet genom värdekedjan. 

Med hjälp av digitala verktyg kan visibiliteten göras både tydlig och automatisk om det genomförs på rätt sätt. Genom att skapa den synligheten från start till slut förenklas även analyser av vad som faktiskt händer i organisationen. Det blir enklare att identifiera flaskhalsar och problem som går att åtgärda. För att återkoppla till innovationen och flexibiliteten högre upp i texten så går det med rätt förutsättningar att testa sig fram till mer effektiva arbetssätt. 

4 positiva aspekter med visibilitet i Supply Chain Management:

 • Intern och extern regelefterlevnad 
 • Förbättrat anséende utåt bland kunder och konsumenter
 • Tillgång till aktuell och kvalitativ data 
 • Förmåga till att identifiera förbättringsområden

Läs mer om visibilitet inom Supply Chain Management. 

 


 

Nyfiken på mer information kring automatisering kopplat till Supply Chain Management? Lyssna till vår podcast tillsammans med Mikael Törnqvist, Director Corporate Development på Aditro Logistics. Där diskuterar vi bland annat förändrade konsumentbehov, innovativa aktörer i branschen, trendspaningar och analyser inom Supply Chain Management. Framtidens Supply Chain Management helt enkelt. 

 

Lyssna till "Framtidens Supply Chain Management"