Så skapar Supply Chain rätt förutsättningar för lönsamhet inom retail

Lästid: 6 minuter
 • Blogg
 • |
 • Så skapar Supply Chain rätt förutsättningar för lönsamhet inom retail

Supply Chain Management (SCM) har länge spelat en viktig roll för retails lönsamhet. Det är dock nu på senare tid som det har börjat uppmärksammas som en av de mer avgörande delarna för en väl fungerande och kostnadseffektiv verksamhet. Än mer centralt blir det då ett företag både tillverkar och säljer varor, Manufacturing Retail Hybrids som de kallas. 

Så varför är det först nu som som SCM börjar uppmärksammas och diskuteras mer flitigt i styrelserummet? Är det på grund av att världen ser annorlunda ut, har marginalerna förändrats, finns det nya verktyg att tillgå som skapar större och mer påtagliga effekthemtagningar? Svaret är förmodligen en kombination av detta - och lite till.

Ta kontroll över kvalitén 

Retail och tillverkande industrier är branscher under tufft konkurrenstryck och det är en trend som inte ser ut att avta. I och med globalisering och e-handel har retail helt andra förutsättningar för att expandera till nya marknader. Dörrarna som kunderna har att välja ibland vid ett köp har aldrig varit fler och aldrig stått så mycket på glänt som nu. Samtidigt har tillverkande industrier liknande utmaningar i form av offshoring där produktion sker i andra länder till ett mindre pris. Däremot så finns det mycket som tyder på att reshoring blir allt mer vanligt, bland annat på grund av att det ofta innebär en förenklad Supply Chain Management. 

Så hur kan SCM hjälpa till med att öka kvalitéten på produkterna? 

Till att börja med så måste det finnas en kvalitetscentrerad strategi som omger företagets Supply Chain. Traditionellt sett har anskaffningsvärdet av en produkt vägt tyngst - men det är en bild som börjar suddas ut allt mer. Det kan bero på att experter och studier visar att kvalitéten kan påverka så mycket som 30-70% av den slutliga kostnaden

För att främja kundlojalitet behöver företag satsa på kvalitet och göra det en central del av sin strategi. Det är trots allt förmodligen en av de viktigaste anledningarna till om det ska bli en återkommande kund eller inte

Leveransprecision och lagerhållning

Även om det kan kännas avlägset i dagens moderna och uppkopplade samhälle så är det vanligare än vad många tror med manuella inslag på arbetsplatsen. Det handlar som tur är inte alltid om att stansa papper och blyertspennor. Ofta är det ett resultat av att systemen som finns tillgängliga inte täcker behovet vilket leder till komplicerade kalkylark, långa mailslingor och telefonsamtal. Utmaningen med dessa manuella arbetsmoment är att de försvårar mätning och uppföljning av en process. Utan förmågan att kunna mäta och följa upp går det inte att identifiera flaskhalsar eller förbättringsåtgärder för att kunna effektivisera interna processer. 

Om dessa förbättringsåtgärder åtgärdas kan resultaten bli enorma. Ett exempel vi har tydlig insyn i och som kommer från en av våra kunder är Selecta som genom att transformera sin SCM och egentligen hela order till leverans lyckades uppnå bland annat:

 • Ledtidsreducering - från 1.5 månad till 2 veckor
 • Leveransprecision - från 63% till 99%

Det skapar enorm impact på verksamheten i stort likväl som kundnöjdheten.

Hållbarhet och motståndskraft 

Att implementera hållbarhetsperspektiv i sin strategi är inte längre ett val eller något som bara kan skrivas till i årsredovisningen. Det är en rörelse som vi alla är en del av. SCM blir avgörande i den frågan och vilka klimatavtryck som den medför. Anledningen till att hållbarhet är så pass avgörande som det har blivit bottnar återigen i konkurrens. Med så många val ute på marknaden är det flera faktorer som påverkar köpbeslut, och hållbarhet är ett av dessa. Även om det inte är exkluderat till en generation men med millennials och Gen Z som pådrivare har frågan lyfts högre upp i leden. Det är inte längre alltid priset som styr valet av leverantör, hållbarhetsaspekten i erbjudandet kan vara minst lika avgörande.

 När vi kan se ett likhetstecken mellan en hållbar affärsmodell och en lönsam affärsmodell. Då går det fort!

- Fredrik Malmfors, Nordic Lead Supply Chain på Accenture

Samtidigt så har det visat sig att en motståndskraftig SCM är av allra största vikt. Att göra en genomlysning av hela varukedjan och identifiera svagheter - och vad dessa kan innebära. Om det är baserat på en global pandemi eller ett fartyg som ställer sig på tvären i Suezkanalen. För att skapa en motståndskraftig Supply Chain har Gartner presenterat sex strategier:

 • Lager- och kapacitetsbuffertar
 • Diversifiering av tillverkningsnätverk
 • Multisourcing
 • Nearshoring
 • Harmonisering av plattform eller produkt 
 • Ekosystem av partners

I flera av dessa punkter finns det återkommande parametrar organisationen behöver ta hänsyn till, bland annat visibilitet och kommunikation. I strategier avséende lager och kapacitetsbuffertar, diversifiering av tillverkningsnätverk, ekosystem av partners eller multisourcing är transparens och/eller kommunikation avgörande för att lyckas. 

 



Det går att skriva hur mycket som helst om dessa ämnen men om det finns någon som kan Supply Chain Management och vet vilken påverkan det har så är det Fredrik Malmfors från Accenture.

Vi hade nöjet att intervjua Fredrik i det sjätte avsnittet av Automatiseringspodden och länken till det avsnittet finner du via knappen nedan.

Lyssna till podcast