2020-08-21 | RPA, DPA

Så kombinerar Västra Götalandsregionen Barium Live & RPA

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • Så kombinerar Västra Götalandsregionen Barium Live & RPA

Västra Götalandsregionen (VGR) har länge legat i framkant vad gäller digitalisering. Med sina drygt 50 000 anställda är de Sveriges största organisation där Ekonomiservice systemsupport & utveckling är en avdelning inom organisationen. Avdelningen lägger stort fokus på tvärfunktionellt arbete och arbetar brett över hela sitt affärsområde. Inom området ekonomiservice finns det enorma effekthemtagningar att hämta från både automation och digitalisering då det finns ett flertal repetitiva arbetsuppgifter.

En utmaning som Ekonomiservice har brottats med är fakturahantering. Det kanske inte låter så omfattande men på grund av den breda systemflora som avdelningen arbetar i så har det växt till ett reellt problem. Samtidigt har det visat svårt, ja ibland till och med omöjligt, att integrera systemen med varandra, vilket har lett till att onödig tid spenderas på administrativa och rutinmässiga arbetsuppgifter. De ville istället frigöra den tiden så att medarbetare kan fokusera på det som tillför värde i organisationen.

LADDA NER VÅR GUIDE MED 5 TIPS PÅ HUR NI KAN FRIGÖRA TID

SÅ KOMBINERAR VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN BARIUM OCH RPA

När VGR gjorde en genomlysning av sina arbetsflöden insåg de snabbt att det fanns förbättringspunkter. Flera manuella arbetsuppgifter ledde till att underlaget inte alltid stämde. Och det tog lång tid. 

Något som var viktigt vid implementeringen av ett nytt system var att det skulle vara en win-win lösning som gynnar både IT-avdelningen och resterande delar av verksamheten. 

“Ibland när man inför nya system kan det gynna administratörerna men det blir svårare för användarna att arbeta i eller vice versa. Med den här lösningen så har vi lyckats hitta sweet spot som hjälper administratörerna i form av ett modernt gränssnitt och användarna genom reducerad administration.”

- Johanna Bergmann - Chef Ekonomiservice systemsupport & utveckling

De valde då att implementera Bariums Digital Process Automation (DPA) plattform, Barium Live. Den största anledningen till detta var att de själva kan anpassa systemet efter deras unika arbetssätt, både snabbt och enkelt i förhållande till andra lösningar. Det är inte ovanligt att systemstöd levereras direkt från hyllan, utan att ta hänsyn till rådande arbetssätt eller processer. 

För att råda bot på dessa utmaningar kombinerar VGR nu Barium Live med mjukvarurobotar från Bariums partner UiPath. Kombinationen har visat sig vara väldigt effektiv, där robotar sköter de mest rutinmässiga arbetsuppgifterna tillsammans med DPA som fungerar som ett överliggande orkestrerande lager. Ett lager som får systemen att kommunicera med varandra och som manageras och utvecklas av människor för att det ska bli rätt. 

Detta har resulterat i att organisationen arbetar mer effektivt och manuella arbetsuppgifter har eliminerats. Är du nyfiken på att veta mer om hur de kombinerat dessa två tekniker och vilka resultat de haft? Ladda ner hela kundcaset via knappen nedan. 

 

Ladda ner hela kundcaset här