2017-05-17 | Digital transformering

Så blir du en digital verksamhetsutvecklare

Lästid: 5 minuter

Det finns en ganska stor skara personer som titulerar sig verksamhetsutvecklare på sina arbetsplatser, och vars arbetsuppgift handlar om att hitta nya och effektiva metoder att bedriva sin arbetsgivares verksamhet på. Vilket häftigt jobb! Med dagens teknik så går det att bli en digital verksamhetsutvecklare oavsett om du arbetar som handläggare, IT-chef, HR-chef, projektledare, linjechef, inköpare, analytiker eller logistiker som ser möjligheter att använda digitaliseringen som katalysator i förändringsarbetet.

verksamhetsutvecklare-projekt

Varför ska du bli en digital verksamhetsutvecklare?

Den allra första frågan som du kanske ställer dig är varför. Varför ska du bli en digital verksamhetsutvecklare? För mig finns det otroligt många skäl till varför du ska bli en verksamhetsutvecklare:

  • Du får göra nytta för din verksamhet (självförverkligande är det ultimata målet i Maslows behovshierarki)
  • Bli en hjälte internt - uppskattning
  • Karriärutveckling - har du varit med och genomföra verksamhetsutveckling? Klart du för möjligt att ta mer plats på företaget/myndigheten.
  • Ökat inflytande
  • Kan leda till positiv utveckling av lönekuvertets storlek
  • Slutligen, så ska du verksamhetsutveckla för att det är otroligt roligt och stimulerande

I vilken ände ska du börja verksamhetsutveckla?

Det finns drösvis med rapporter, tyckare, tänkare, och teoretiska modeller för att driva verksamhetsutveckling, affärsutveckling och utveckling av nya affärsmodeller. Men till syvende sist så brukar kunden och dess behov gå vinnande ur striden - helt enkelt för att kunden har makten att lägga sina pengar på den leverantör som tillfredsställer dennes behov bäst (och för offentlig sektor så kan det innebära val av kommun att bosätta sig i).

Att därför utgå ifrån kunden och applicera ett utifrån- och in tänk är därför ett säkert kort för din inriktning. Finns det några processer, manuella moment och arbetsflöden som idag sker onödigt knöligt? Eller som helt enkelt är sub-optimerade?

Införsäljning och involvering av förändringsprojekt

När du har identifierat ett område som går att förbättra så gäller det att bryta ner utmaningen till hanterbara initiativ och peka på hur de länkar till avdelningens/affärsområdes strategiska mål. Det brukar oftast handla om ökad kundnöjdhet, bättre kvalitet, minskade kostnader, ökad försäljning osv. Den här delen av införsäljning kommer göra det enklare att driva projekt och hålla ett tydligt fokus.

I nästa steg, när du har ledningens välsignelse - så gäller det att så tidigt som möjligt involvera intressenter som kan komma att bli påverkade av förändringen. Det svåraste som finns är att förändra beteende hos personal som inte vill förändras. Få dem att själva vilja förändra sig - så är hälften vunnet.

Verktyg och plattformar som hjälper dig digitalisera

För att lyckas implementera ett nytt arbetssätt på en arbetsplats så krävs det dels ett förändringsarbete med att forma nya verksamhetsprocesser och rutiner, men också utformning av IT-stöd som följer det nya arbetssättet.

För förändringsledning så kan ni antingen hantera detta själva, alternativt ta in hjälp i form av managementkonsulter som är vana att driva förändringsledning. Det finns för- och nackdelar med båda alternativen. Välj det som passar er verksamhet bäst.

När det gäller IT-stöd som följer det nya arbetssättet så finns det två alternativ - antingen så kundanpassar ni era befintliga system. Eller så använder ni en applikationsplattform (exempelvis Low-Code/BPMS) där det är enkelt att skapa skräddarsydda IT-stöd för just era behov, och sedan koppla ihop detta med affärssystemet.

Kunskap och inspiration vid digital transformering

För att komma igång så finns mängder med artiklar och inspiration på nätet. Vi har börjat bygga ihop ett bibliotek med white paper/guider/kundcase som hjälper dig på vägen som du hittar här.

IT-chef, Linjechef eller verksamhetsutvecklare? Oavsett så kan du ha nytta av nedanstående white paper som handlar om att driva förändring.

Ladda ner vårt White Paper