2021-03-09 | Automatisering

Så accelereras automatisering med hjälp av Intelligent Automation

Lästid: 6 minuter
 • Blogg
 • |
 • Så accelereras automatisering med hjälp av Intelligent Automation

Två automatiseringstekniker som tillsammans skapar en ny entitet - Intelligent Automation. Dessa två tekniker är Robotic Process Automation (RPA) och Artificial Intelligence (AI). Men vad händer om dessa tekniker kombineras? Vilka effekter kan man förvänta sig och kanske framförallt, varför ska vi intressera oss av det? 

Innan vi dyker ner i hur dessa tekniker kompletterar varandra kan det vara sunt att kortfattat försöka redogöra för vad de faktiskt innebär separat också. 

Robotic Process Automation (RPA)

Robotic Process Automation är en teknik som möjliggör automatisering av tidskrävande rutinmässiga arbetsmoment. Oftast så krävs det ingen direkt kognitiv förmåga för att utföra dessa arbetsuppgifter. Det handlar om till exempel att flytta data från ett system till annat - klippa och klistra. 

Detta görs möjligt genom mjukvarurobotar som programmeras att utföra förutbestämda uppgifter för att avlasta människorna som istället kan fokusera sin tid på mer värdeskapande arbete. Robotarna kan däremot inte tänka på egen hand utan utför enbart de som de blivit tillsagda att göra. 

Artificial Intelligence (AI)

Det här avsnittet kan göras oändligt långt men vi försöker hålla oss till en mer grundläggande nivå. AI är ett gammalt fenomen, faktum är att Alan Turing påbörjade det första teoretiska arbetet kring AI redan 1935. Sedan dess har vi däremot tagit enorma kliv. Även om grunden är densamma, framförallt att utifrån en stor mängd data kunna ta emot analyser och beslutsstöd, är det långt mer utbrett i vår vardag och på arbetsplatsen. 

AI kräver inte strukturerad data för att fungera - men strukturerade processer skapar rätt förutsättningar för ett bättre resultat.

CTA image Strukturerade processer och AI blogg

Strategin utgör grunden

När ett nytt system inhandlas finns det alltid en inlärningskurva, både rent praktiskt men även hur man bör gå tillväga för att uppnå störst effekt. Det finns alltid en risk för att det slutar som ett nytt system som ingen riktigt förstått sig på eller använder. Därför är det enormt viktigt att förankra besluten av nya verktyg i den övergripande strategin och definiera mål. Det kan handla om att sätta upp tydliga mål för att utveckla bland annat:

 • Medarbetare
 • Verksamheten 
 • Lönsamheten 
 • Effektiviteten  

En regel att utgå från är:

 • Varför ska vi göra det?
 • Vad ska vi göra?
 • Hur ska vi göra det?

Sedan är det egentligen fantasin som sätter gränser och det är viktigt att tillåta sig själva att bli inspirerade av den nya teknologin för att fortsätta utvecklas, misslyckas och lära sig nya saker.

“Det finns otroligt många fantastiskt kompetenta människor som lägger en enorm stor del av sin tid på ren administration och rutinmässiga arbetsuppgifter.”

- Anna Lagerhed, Head of Intelligent Automation på SSAB

Något som även kan, och i många fall borde, vägas in är vad medarbetarna brottas med. Vad är det som de tycker är tråkigt? Är det något specifikt som gör att de känner sig stressade varje månadsslut? Det här kan vara ett otroligt kraftfullt sätt att dels få med sig resten av organisationen på resa men även till att skapa påtagligt värde.  

Intelligent Automation (IA) - en kombination av olika tekniker

Ett vanligt missförstånd är att RPA och AI är utbytbara. Faktum är att de kompletterar varandra så pass väl att kombinationen har namngetts som Intelligent Automation. RPA handlar om att automatisera repetitiva arbetsmoment, men tar inte hänsyn till om den arbetsprocessen förändras till exempel. Roboten är bara så “smart” som den är programmerad att vara. Men om AI adderas så skapas en förutsättning för att förädla och accelerera automatiseringen. Verktygen anpassar sig och förfinar processen eller tar hänsyn till att till exempel data registrerats i ett annorlunda format. 

För att förenkla och förklara Intelligent Automation kan det liknas med en robotdammsugare. Dammsugaren programmeras till att städa hela hemmet från manuella arbetsmoment (dammtussarna). Men den gör det enbart så som den har blivit programmerad till att göra. Över tid kan den dock börja analysera och identifiera städningen och lokalisera områden som ofta är stökigare än andra. Köket kanske är mer stökigt än vardagsrummet. Det skapas ett automatiskt beslutsstöd för att hur processen kan optimeras utan att dammsugaren manuellt behöver programmeras. Kort sagt, den lär sig. 

Förvandla ostrukturerad data till strukturerad - automagiskt

En av de stora vinsterna med att implementera Intelligent Automation är förmågan att kunna strukturera tidigare ostrukturerad data utan att en människa behöver klippa och klistra mellan olika system och kalkylark. 

Ett exempel kan vara att en kund eller leverantör skickar in ett dokument för påsyn. Utan Intelligent Automation vore det en virvelvind av data som en medarbetare manuellt behöver analysera och extrahera data från för att sedan föra in det i systemen så som det önskas. Med Intelligent Automation å andra sidan så sker det arbetet med hjälp av mjukvarurobotar helt automagiskt. 

I det senaste avsnittet av vår podcast, Automatiseringspodden, gästades vi av Anna Lagerhed som delar med sig av hur hennes team på SSAB använder sig av Intelligent Automation.

 

Lyssna till “Att strukturera ostrukturerad data på en av Sveriges största organisationer”