<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2019-06-19 | Digital transformering

Rapport: Digitalisering inom den tillverkande industrin

Lästid: 5 minuter
  • Blogg
  • |
  • Rapport: Digitalisering inom den tillverkande industrin

Tidigare i år genomförde vi en omfattande undersökning, där hundratalet personer i olika högt uppsatta roller och inom olika segment av den tillverkande industrin, besvarade frågor om digitalisering. Här är det vi lärde oss.

Trots olika arenor står många inför liknande utmaningar, varav en av de tydligaste är hur de på ett effektivt sätt kan möta verksamhetens behov av nya affärsapplikationer och IT-stöd. I vår undersökning var det vanligaste svaret att det är konsulter som supporterar i det arbetet. Problemet är då ofta att det saknas viss domänexpertis eller mer djupgående kunskap om själva affären, eller hur verksamheten faktiskt arbetar för den delen. Kort kan man summera det som att man har outsourcat viktig kunskap om den egna verksamheten.

Det är bland det viktigaste när ett nytt system eller verktyg implementeras, att det faktiskt används och bidrar med värde.

Nedan följer ett axplock av de frågor som besvarades i undersökningen

HUR LÅNG TID TAR DET ATT LEVERERA EN NY LÖSNING?

Frågan avser alltså hur lång tid det tar att leverera en webbapplikation eller IT-stöd till verksamheten. Självklart varierar längden beroende på vad det är för typ av lösning som ska skapas, men ett uppskattat medelvärde är runt sex månader. På så lång tid kan ett behov förändras eller till och med försvinna. Därför är det viktigt att kunna agera direkt när ett behov lyfts till ytan och det är minst lika viktigt att engagera och involvera de som faktiskt kommer använda lösningen. Det är trots allt de som vet vad som behövs och på vilka sätt problemet ska bemötas på.

  • 55% svarar att de helt enkelt inte vet hur lång tid det tar. Dels för att det i vissa fall sköts fullt ut av konsulter eller från en central funktion och dels för att det inte har gjorts några mätningar. När du inte vet hur lång tid det kan ta blir det en utmaning att effektivisera processerna.

 

Den perfekta processen download

 

VILKA ÄR DE STÖRSTA UTMANINGARNA VID LEVERANS AV NYA IT-STÖD?

Tid och budget. Tid och budget. Känner du igen dig? Det är förmodligen det vanligaste svaret när frågan innehåller ordet “utmaningar”. Det är inte utan anledning, vi lever i en värld där vi ständigt måste utmana oss själva för att hålla oss över ytan och bemöta den konkurrens vi utsätts av från alla olika håll och kanter.

Enligt svaren var det inte svårt att se att det finns en rad utmaningar och att det uppenbarligen finns ett uppdämt behov av att leverera nytt IT-stöd och webbapplikationer till verksamheten.

  • 98% nämner tid och/eller budget i sitt svar som största utmaningen och då blir det spännande att läsa följdfrågan om backlog. Den borde vara gigantisk, med tanke på att tid och budget sätter käppar i hjulen.
  • 97% säger att de inte upplever någon backlog, utan de har läget under kontroll.

Vad kan det bero på? Är vi rädda för att ta in extern hjälp? Samtidigt är det många som anställer konsulter. Är det istället en fråga om att vi vill ge ett sken av att alltid ha läget under kontroll? Vad det än må vara så känns det som att den upplevda bilden inte riktigt stämmer överens med verkligheten.

VILKA OMRÅDEN PRIORITERAS ATT AUTOMATISERA?

Flera av respondenterna kunde inte uppge ett svar på den här frågan på grund av olika anledningar. Bland annat så var det att backloggen ägdes av ett outsourcat bolag, besluten togs centralt eller att de helt enkelt saknar en plan.

Av de svarande, går det att utläsa vissa trender.

  • Stort fokus på administrativa processer. Ofta på grund av manuell hantering som gör att verksamheten inte arbetar på ett effektivt sätt men även gamla system som inte stödjer verksamhetens sätt att arbeta.
  • Ekonomi
  • Supply chain
  • Nyproduktsutveckling och flöden ut mot kund.


Känner du igen dig på vissa av dessa punkter och är nyfiken på vad Low Code är och hur det kan hjälpa er att bemöta kraven från verksamheten? Ladda ner vår guide “Din guide till Low Code” via länken.