<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Radar Ecosystems till Digital Business Live 2018

Lästid: 3 minuter
  • Blogg
  • |
  • Radar Ecosystems till Digital Business Live 2018

Till höstens inspirationsevent Digital Business Live har vi bjudit in Hans Werner, CEO på Radar Ecosystems för en intressant keynote kring Industrialiseringen av IT. Hans är en mycket populär och efterfrågad talare, och med sig till oss kommer han med rykande heta insikter ifrån jordens alla hörn. I den här artikeln får ni ta del av en kort intervju som jag gjorde med Hans inför hans presentation.

Industrialiseringen av IT, är titeln på Hans agendapunkt - men varför ska vi komma och lyssna på detta? Jag tog med mig några frågor och ställde dessa till Hans.

 

Fredrik: Hej Hans, du ska tala på Digital Business Live den 23 oktober - det ser vi fram emot!

Hans: Tack det ska bli jättekul att få vara med i år igen. Förra året var ju fantastiskt!

Fråga 1: Vad kommer du prata om på scenen?

Hans: Jag har tänkt att ge åhörarna Radars syn på 2019 ur ett IT-perspektiv, och sedan gå in på digitalisering och den största förändring någonsin som vi nu står inför som vi kallar ”Den perfekta stormen”. När industrialiseringen av IT ekosystemet nu sker så snabbt så skapar det såväl utmaningar som möjligheter för verksamheter.

Fråga 2: Varför är den frågan viktig och intressant för oss som lyssnar?

Hans: Ytterst handlar det om vår förmåga som land och om våra verksamheters effektivitet, konkurrenskraft och förmåga att överleva.

Fråga 3: Vad händer ifall företag inte adresserar frågan?

Hans: Tror jag svarade på den frågan ovan, men det viktigaste är att inte hamna i ett läge där man försent tvingas göra åtgärder. 

Slutligen: Vad har du för förväntningar på Digital Business Live? Vad hoppas du får höra mer om?


Hans: Att få höra goda exempel på de verksamhetseffekter som er lösning skapar precis som förra året samt att förstå mer runt användandet av er lösning idag.

 

Vi tackar Hans, och ser väldigt mycket fram emot vårt event som ni kan läsa mer om på vår anmälningssida för Digital Business Live 2018.