<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">
2017-02-21 | BPM

Processporr för digitala verksamhetsutvecklare

Lästid: 4 minuter
  • Blogg
  • |
  • Processporr för digitala verksamhetsutvecklare

 processporr

Med risk för klagomål om oetisk språkbruk i kommersiellt syfte så vill jag dela med mig av en liten historia som utspelades på en workshop som vi hade hos en kund för ett tag sedan i närheten av huvudstaden. För er som inte känner till Barium, så jobbar vi som många andra i workshop-form och vid detta tillfälle så skulle vi involvera en ny avdelning och med nya personer som inte tidigare hade sett vårt processverktyg Barium Live.

 

Bakgrund

Barium, och med vår gamla slogan "the business process company" har under hela 2000-talet jobbat med affärsprocesser och system för att hantera dessa. Till en början så arbetade företag med att styra upp processer inom logistik och produktion, men i takt med ökad automation och industrialisering så har samma metodik flyttat in på kontoret. Där pratar vi istället om digitalisering och affärsutveckling.

Initialt så ritades processer och flöden upp på brunpapper, whiteboardtavlor och hamnade till slut i pärmar - i bästa fall. Inte sällan i någons huvud.

Med tiden utvecklades IT-system för att modellera processer grafiskt, och nu på senare år så har vi och andra med oss utvecklat system (BPMS) för att digitalisera processerna. Så att de också blir automatiska och levande. Arbetsuppgifter och arbetsmoment blir utportionerade automatiskt, och ett smart IT-system ser till att saker blir utförda på ett korrekt sätt under utsatt tid. Processefterlevnad på riktigt med andra ord.

Även fast tekniken har funnits i flera år, så är det få företag och organisationer som har kommit längre än till just modelleringsstadiet av processer. Gartner har regelbundet skapat mognadskurvor som visar utvecklingen, och den här bilden visar att många fortfarande är kvar på dokumenteringsstadiet.

 

gartner-bpm-mognadskurva

(Bildkälla Gartner)

På workshop med kund

När vi återgår till historien så utspelas den hos en kund som sedan tidigare har haft en ambitiös plan att digitalisera och automatisera affärsprocesser. Vår kontaktperson ligger långt framme i ambitionsnivån, och har redan arbetat på skyndsamt för att införa en digital process för en avdelning.

I linje med utrullnings & utbildningsplanen så sker diverse workshops och utbildningstillfällen med ytterligare intressenter hos kunden - linjechefer, verksamhetsutvecklare, superanvändare och slutanvändare. Alla med sina respektive preferenser och ibland måttliga entusiasm för att dokumentera processer.

Vid ett av dessa utbildningstillfällen som samlade en grupp människor med varierad förkärlek till processer så utbrast snabbt en HR-person till en processälskande Verksamhetsutvecklare följande:

"-Men Karin, detta måste ju vara som porr för dig, processporr!"

Ett hjärtligt skratt utspelade sig i rummet, och vi på Barium kunde bara instämma i hur processnördigt det kunde bli.

Det vi hade visat kunden var helt enkelt hur en uppritad och dokumenterad process, kunde förvandlas till en applikation/IT-system med några få knapptryck. Utan vare sig hokus-pokus eller programmering. Vi brukar skämtsamt säga att det sker Automagiskt, men Processporr kanske är det rätta ordet.

Fortsättningen

Vi fortsätter med utbildning och stöttning hos kunden för att fler personer ska kunna uppleva magin i att kunna förvandla torra, platta och dokumenterade processer till användarvänliga IT-stöd som ser till att saker blir gjorda. Vill du också uppleva processporr, och se hur processefterlevnad faktiskt minskar administration och knöliga rutiner?

Boka en demo via knappen nedan, så visar vi dig hur!


Boka din demo  av Barium Live

 

(Fotnot - Karin heter egentligen något annat)