<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

Så tycker din VD egentligen om IT och digitalisering

  Att IT är en viktig del i de allra flesta företag och verksamheter råder det inget tvivel om. Rollen som IT-chef eller CIO har sen 90-talet rapporterat direkt [...]
Läs hela artikeln
14
...