<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=463105&amp;fmt=gif">

5 utmaningar inom innovation och produktutveckling

Globalisering, ökad "disruption" och snabbrörlig marknad där nya och ofta bättre produkter dyker upp än snabbare och minskar försäljningsfönstren. Vad spelar IT [...]
Läs hela artikeln
13
...